ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Stefan Jaworski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  272
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Niebywałą zaletą serii Prawo Sądowe jest koncentracja na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne wniesienie apelacji przez pełnomocnika procesowego i jej merytoryczne rozpoznanie przez sąd.

  Apelacje cywilne i karne jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

  Zalety dla Czytelnika!

  • gotowe wzory pism,
  • merytoryczna analiza wyroków sądowych,
  • wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,
  • wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,
  • aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.

  Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono dwie części. Pierwsza z nich - opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych.

  Drugie, zaktualizowane wydanie,  zostało poszerzone o najnowsze rozstrzygnięcia orzecznicze, zarówno cywilistyczne jak i karnistyczne, dotyczące m.in. zakresu rażącej niewspółmierności kary i bezwzględnych przyczyn odwoławczych czy przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd.

  Dodatkowo, uwzględniono w szerszym zakresie tematykę sporządzania apelacji oraz zagadnienia związane z problematyką kolizji prawa polskiego z prawem unijnym. Dla wygody Czytelnika  również Cz. III - Orzecznictwo, została podzielana tematycznie, adekwatnie do systematyki całej książki.

  Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

  W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ:

  W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

  • dopuszczalność apelacji cywilnej,
  • podmioty legitymowane do składania apelacji,
  • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji
  • elementy konstrukcyjne apelacji,
  • opłaty sądowe w sprawach cywilnych
  • postępowanie międzyinstancyjne,
  • odpowiedź na apelację oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji;

  W części  II znajdują się następujące wzory:

   

  • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
  • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
  • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
  • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
  • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
  • Pełnomocnictwa do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
  • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
  • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

  W  ZAKRESIE APELACJI KARNEJ:

  W  części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

  • dopuszczalność apelacji karnej,
  • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
  • właściwość sądów,
  • termin do wniesienia apelacji karnej,
  • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej, zarzuty apelacyjne,
  • postępowanie międzyinstancyjne,
  • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
  • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.

  W części  II znajdują się następujące wzory:

  • Apelacji karnej,
  • Odpowiedzi na apelację karną,
  • Wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
  • Wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
  • Wniosku o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania  przygotowawczego,
  • Upoważnienia do obrony,
  • Uprawnienia do obrony nieograniczonej,
  • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
  • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego.

  Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

  Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu "kod dostępu" wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

  Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: dok.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

  Dostęp trwa od 15 maja 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu postępowania cywilnego
  • Kodeksu postępowania karnego
  • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
  • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint