ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Stefan Jaworski
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  268
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Praktyczne opracowanie, które:

  • adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne przygotowanie i złożenie apelacji dzięki praktycznym wskazówkom Autora,
  • zapewni fachowe przygotowanie się do wnoszenia apelacji aplikantom adwokackim i radcowskim,
  • zawiera wzory konkretnych pism procesowych oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone tematowi.


  Książka omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne wniesienie apelacji przez pełnomocnika procesowego i jej merytoryczne rozpoznanie przez sąd.

  Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono dwie części. Pierwsza z nich - opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych.

  Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

  W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ:

  W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:
  • dopuszczalność apelacji cywilnej,
  • podmioty legitymowane do składania apelacji,
  • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji
  • elementy konstrukcyjne apelacji,
  • opłaty sądowe w sprawach cywilnych
  • postępowanie międzyinstancyjne,
  • odpowiedź na apelację oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji;
  W części  II znajdują się następujące wzory:
  • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
  • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
  • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
  • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
  • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
  • Pełnomocnictwa do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
  • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
  • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

  W  ZAKRESIE APELACJI KARNEJ:

  W  części I Autor kolejno prezentuje i omawia:
  • dopuszczalność apelacji karnej,
  • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
  • właściwość sądów,
  • termin do wniesienia apelacji karnej,
  • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej, zarzuty apelacyjne,
  • postępowanie międzyinstancyjne,
  • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
  • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
  W części  II znajdują się następujące wzory:
  • Apelacji karnej,
  • Odpowiedzi na apelację karną,
  • Wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
  • Wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
  • Wniosku o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania  przygotowawczego,
  • Upoważnienia do obrony,
  • Uprawnienia do obrony nieograniczonej,
  • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
  • Upoważnienia do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego.

  Jako Część III w każdej z Apelacji dołączono wybór najistotniejszych i najbardziej przydatnych orzeczeń Sądu Najwyższego.

  Na marginaliach umieszczono hasła tematyczne ułatwiające szybkie odnalezienie interesujących czytelnika zagadnień.

   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności