ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  894
   
  PDF

  Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

  Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

  Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

  Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

   

  Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.

  Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

  W tomie II (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym terenowej administracji państwowej szczegółowo omówiono zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz takie organy jak:

  • wojewoda,
  • wojewódzki lekarz weterynarii,
  • wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
  • wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
  • wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa,
  • wojewódzki inspektor inspekcji handlowej,
  • wojewódzki konserwator zabytków,
  • wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczej,
  • wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
  • komendant wojewódzki i powiatowy Policji,
  • komendant wojewódzki i powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
  • państwowy wojewódzki i powiatowy inspektor sanitarny,
  • terenowe organy administracji wojskowej,
  • dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych,
  • dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej,
  • dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,
  • dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,
  • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,
  • dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
  • dyrektorzy urzędów morskich,
  • dyrektorzy urzędów statystycznych,
  • dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,
  • graniczni i powiatowi lekarze weterynarii,
  • komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej,
  • okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego,
  • państwowi graniczni inspektorzy sanitarni,
  • regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

  Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie II Czytelnik może poznać i zrozumieć:

  • podstawy prawne funkcjonowania terenowej administracji państwowej w Polsce,
  • strukturę organizacyjną organów i instytucji terenowej administracji państwowej,
  • zasady  kształtujące model instytucjonalny administracji państwowej terenowej,
  • powoływanie i odwoływanie organów administracji rządowej na szczeblu terenowym,
  • sposób realizacji przez organy terenowej administracji państwowej przyznanych im zadań i kompetencji w praktyce,
  • tryb wyborów do poszczególnych organów administracji państwowej terenowej,
  • zasady odpowiedzialności dotyczące instytucji i organów terenowej administracji państwowej,

  Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej terenowej.

  Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

  Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej - czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

  Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów terenowej administracji państwowej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint