Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Szymon Wiśniewski
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  224
   
  PDF
   Książka jest poświęcona zróżnicowaniu dostępności transportowej miast województwa łódzkiego. Zawiera omówienie jej uwarunkowań (wymiary i charakterystyka dostępności, jej miary; dokumenty strategiczne) w świetle infrastruktury transportowej regionu łódzkiego (kolejowej i drogowej), a także w kontekście sieci osadniczej i wyposażenia infrastrukturalnego. Autor koncentruje się też na dostępności transportowej miast z punktu widzenia transportu zbiorowego (organizacja transportu zbiorowego w województwie łódzkim, powiązania miast województwa w systemie transportu zbiorowego, funkcjonowanie transportu zbiorowego a poziom dostępności) oraz indywidualnego (dostępność transportowa w ujęciu teoretycznym i modelowym). Publikacja ta może zainteresować m.in. gestorów infrastruktury transportowej, przedstawicieli instytucji kreujących politykę transportową i przestrzenną na poziomie lokalnym i regionalnym oraz organizaujących transport zbiorowy. Jednocześnie może być pomocna w ujęciu dydaktycznym, np. podczas realizacji projektów związanych z geografią transportu.
  „Autor stosuje bardzo różnorodne podejścia metodyczne. Powoduje to, że książka staje się niejako podręcznikowym przeglądem metod analizy wyposażenia infrastrukturalnego oraz dostępności transportowej. Autor posługuje się m.in. nowatorską metodą identyfikowania istnienia określonej rangi elementów sieci w ekwidystantach wokół badanych ośrodków miejskich, a także prezentuje (…) badania połączeń kolejowych i autobusowych w oparciu o rozkłady jazdy. Podjęte badania opierają się na pełnej macierzy, obejmującej wszystkie relacje dwustronne między 44 miastami regionu” (z recenzji Tomasza Komornickiego)

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności