ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Katarzyna Trzpioła
  Okładka książki/ebooka Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

  Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

  Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

  Okładka książki Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  28
   
  PDF
   Dotychczas fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami mikro, najczęściej sporządzały sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem art. 50 ust. 2 uor. Prezentowały w nim dane wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządzano w odpowiednio uproszczonej formie. Od 1 stycznia 2016 r. przepis ten zostanie uchylony. Oznacza to, że mniejsze i średnie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo będą sporządzały sprawozdania zgodnie z zakresem informacji wskazanym w załączniku nr 1 do ustawy, albo – jeśli tak zdecydują ich organy zatwierdzające sprawozdania finansowe – według załącznika nr 5, jeśli oczywiście nieprzekroczone zostaną kryteria wielkościowe wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1c uor. Zakres elementów sprawozdania finansowego będzie uzależniony od decyzji organu zatwierdzającego.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint