ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego

  Okładka książki Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego

  Okładka książki Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego

  Okładka książki Zawieranie umów w praktyce bankowej - Parafia Kościoła Katolickiego

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  203
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

   

  „Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia Kościoła katolickiego” to druga z serii książek autorstwa Magdaleny Śliwińskiej oraz Justyny Gliszczyńskiej – Gniewek, stanowiących próbę opracowania problemów prawnych dotyczących prawidłowej reprezentacji klientów banku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych wadliwie zawartych umów w ramach działalności banku.

  Jako pierwsza ukazała się książka pod tytułem „Zawieranie umów w praktyce bankowej. Wspólnota mieszkaniowa”, w której autorki przedstawiły najważniejsze problemy prawne pojawiające się w działalności banków w związku z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w zakresie rozumienia i prawidłowego stosowania przepisów prawa dotyczących powstania wspólnoty, jej podmiotowości prawnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii majątku wspólnoty i odpowiedzialności za jej zobowiązania, oraz reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej, a także obsługi depozytowej i kredytowania wspólnot mieszkaniowych.

  Celem najnowszej książki obu autorek, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych związanych z uczestniczeniem Kościoła katolickiego z obrocie cywilnoprawnym i jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa – tj. Konstytucji, Konkordatu i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – należy traktować Kościół i jego osoby prawne, jako uczestników tego obrotu, a przede wszystkim obrotu bankowego. Z uwagi jednak na mnogość istniejących kościelnych osób prawnych, a także odmienne zasady je dotyczące, książka przedstawia wyłącznie zasady rządzące udziałem parafii Kościoła katolickiego w obrocie cywilnoprawnym, w tym szeroko opisuje kwestie obsługi depozytowej i kredytowania tych podmiotów. Książka jest praktycznym poradnikiem adresowanym dla praktyków – radców prawnych i adwokatów obsługujących banki lub inne instytucje będące stronami umów zawieranych z parafiami, sędziów i referendarzy rozpoznających spory z udziałem parafii, i przede wszystkim pracowników banków, na co dzień stykających się z parafiami Kościoła katolickiego, jako klientami banku

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint