ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Autor:
  Jerzy Hausner
  Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka ebooka

  Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooka MP3

  Zarządzanie Publiczne nr 2(12)/2010 Jerzy Hausner - okładka audiobooks CD

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  133
   
  PDF

  W numerze [Contents]:

   

  Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 530;

   

   

  Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju [The Quality of Information Disclosed by the Public Administration and Its Importance for the Evaluation of the Impact of Cohesion Policy on the Socio-economic Development of Poland], s. 3146;

   

   

  Karol Olejniczak, Łukasz Widła-Domaradzki: Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstw Uczących Się) [Learning Mechanisms in Polish Ministries the Results of an Empirical Study on the Learning Ministry (Ministerstwa Uczące Się, MUS)], s. 4768;

   

   

  Jacek Purchla: W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce [Building a Cultural Heritage Preservation System in Poland], s. 6982;

   

   

  Jacek Raciborski: Obywatel i państwo [The State and the Citizen], s. 8396.

   

   

   Wywiady [Interviews]

   

   

  Zaplecze eksperckie jako warunek dobrego rządzenia i gwarancja rozwoju społeczno-gospodarczego. Wywiad z prof. dr hab. Stanisławą Golinowską [Expert Support as a Condition of Good Governance and a Guarantee of Social and Economic Development. Interview with Professor Stanisława Golinowska], s. 97104.

   

   

  Recenzja [Reviews]

   

   

  Robert Delorme (2010). Deep Complexity and the Social Sciences. Experience, Modelling and Operationality. Cheltenham, UK Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, s. 105108.

   

   

  Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

   

   

  Paul Pierson: Ograniczenia planowania: powstawanie instytucji i zmiany instytucjonalne [The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change], s. 109131.

   

  Wybrane bestsellery

  Jerzy Hausner - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint