Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  170
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi
   Uchwalona 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – weszła w życie 19 października 2014 r. Nie jest to zmiana kosmetyczna. Wprowadza kilka nowych rozwiązań zobowiązujących czy to zamawiającego, czy wykonawcę do określonego działania. Gdy któreś z tych działań nie zostanie podjęte przez stronę postępowania o udzielenie zamówienia w odpowiednim czasie, konsekwencje murowane.
   
  Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:
  • odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
  • powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,
  • zatrzymania wadium.
   
  Wskazówki ekspertów, jak stosować zmienione przepisy, można znaleźć w "Ustawie Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2014 r.”.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności