ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  955
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących:

  o zakresu działania i zadań gminy,

  o kompetencji władz,

  o zagadnień związanych z gminną gospodarką finansową i mieniem komunalnym.

  Autorzy omówili też zagadnienia związane z tworzeniem związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin i zawierania porozumień. Skomentowane zostały także przepisy dotyczące nadzoru nad działalnością gminną i aktów prawa miejscowego.

  Komentarz ten zawiera unikatowe porównanie analogicznych rozwiązań stosowanych w ustawach o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa do obowiązujących rozwiązań w ustawie o samorządzie gminnym. Będzie więc przydatny także dla Czytelników zainteresowanych samorządem powiatowym i samorządem województwa. Książka zawiera także najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

  Autorzy omówili najnowsze zmiany, także wchodzące w życie 1.1. 2012 r., dotyczące m.in.:

  - zadań gminy, wprowadzonych ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) i ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

  - przeprowadzania referendum lokalnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 777),

  - wyznaczania przez Prezesa Rady Ministrów osoby, która przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji wójta (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679),

  - skutków niezłożenia oświadczenia majątkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113);

  - wygaśnięcia mandatu, wynikające z Kodeksu wyborczego.

  Autorami komentarza są nie tylko teoretycy, ale także praktycy: sędziowie NSA oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint