ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  1216
   
  PDF

  Ebook

  249,00 zł

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

  Przenieś na półkę

  Komentarz do ustawy o finansach publicznych stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących m.in.:

  1. zakresu i zasad działania oraz organizacji jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  2. zakresu i zasad działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
  3. zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
  4. zasad i trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
  5. zasad zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
  6. zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
  7. zasad i trybu opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
  8. zasad i trybu sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
  9. zakresu i szczegółowości oraz zasad i trybu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  10. szczególnych zasad rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujących w sektorze finansów publicznych;
  11. zasad gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
  12. zasad kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny - zarówno starszych, jak i tych najnowszych. Doskonałe  grono autorskie gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień.

  Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2012 r., w tym zawiera nowelizacje ustawy o finansach publicznych wchodzące w życie 1.1.2012 r. (m.in. nowelizacja związana z realizacją ustawy budżetowej) oraz 11.2.2012 r. (zmiany w zakresie gromadzenia i przeznaczenia środków publicznych)

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności