ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autorzy:
  Bożena Lenart, Renata Tonder
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  279
   
  PDF

  O czym jest książka?

  Książka skupia się na istotnych z punktu widzenia pracodawcy obszarach:

  1. Uprawieniach pracownika do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka i dodatkowego urlopu z tego samego tytułu, urlopów dla ojców oraz nowego świadczenia dla pracowników, którym jest urlop rodzicielski.
  2. Ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego podstawy i wysokości za okresy odpowiadające okresom urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego.
  3. Prawidłowym dokumentowaniu prawa do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego oraz dokumentach niezbędnych do wypłaty zasiłków macierzyńskich.

  Co się zmieniło w przepisach?

  Najistotniejsze zmiany

  Od 17 czerwca br. zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy dotyczące nabywania uprawnień do urlopów z tytułu macierzyństwa pracownika. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie urlopów. Do tej wymiar urlopu z tytułu jednego dziecka urodzonego przy porodzie wynosił 20 tygodni. Pracownica lub pracownik mógł wydłużyć ten urlop o 4 tygodnie.

  Od 17 czerwca br. rodzic na jedno dziecko może skorzystać z urlopu w wymiarze nawet  52 tygodni - 364 dni!  (Urlop ten jest naturalnie dłuższy w przypadku ciąży mnogiej)

  Wydłużenie urlopu było możliwe dzięki:

  1. zachowaniu dotychczasowego wymiaru urlopu macierzyńskiego - 20 tygodniu
  2. wydłużeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego - z 4 do 6 tygodni
  3. wprowadzeniu nowego urlopu rodzicielskiego - 26 tygodni

  Zmiany w Kodeksie pracy pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji także w innych przepisach. Najistotniejsze dokonano w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, tzw. ustawie zasiłkowej. Do tej pory za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu ubezpieczona/y otrzymywali 100% podstawy wymiaru zasiłku. Od 17 czerwca br. 100% podstawy otrzymują tylko te osoby, które nie zdecydują się na urlop rodzicielski.

  Zasiłek macierzyński aktualnie przysługuje:

  1. 100% podstawy - za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu
  2. 60% podstawy - za okres urlopu rodzicielskiego
  3. 80% podstawy - za wszystkie pełne okresy urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu i urlopu rodzicielskiego (jeśli pracownik na czas zgłosi chęć przebywania na wszystkich urlopach)

  Pozostałe niektóre zmiany, o których możesz nie wiedzieć

  • Czy wiesz, że maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego przed porodem wynosi nie więcej niż 6 tygodni?
  • Czy wiesz, że urlopu w czasie urlopu wychowawczego oraz okres zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia nie skraca się już o 2 tygodnie?
  • Czy wiesz, że z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać rodzice równocześnie?
  • Czy wiesz, że za okres urlopów  rodzicielskich rodzice mogą otrzymać różne stawki?

  Czym książka się wyróżnia?

  1. Skupia się na wszystkich pięciu obszarach związanych z urlopami macierzyńskimi:
   - prawo pracy - przyznawanie prawa do urlopów dla rodziców;
   - dokumentacja - zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania urlopu oraz wypłaty zasiłku przez pracodawcę lub przez ZUS, także wtedy, gdy ubezpieczony nie jest pracownikiem, książka      zaopatrzona jest w liczne wzory dokumentów obowiązujących od 17 czerwca br. (35 wzorów);
   - zasiłki - przyznawanie zasiłku, ustalanie wysokości i naliczanie - czyli wszystkie informacje niezbędne dla działów kadrowo-płacowych;
   - rozliczenia zasiłków macierzyńskich z podatku i składek ZUS
   - jak stosować przepisy przejściowe (temat dotyczy dzieci urodzonych w pierwszym kwartale 2013 r. - zatem ten argument pozostanie aktualny do sierpnia/września.
  2. Napisana jest w sposób praktyczny przez znakomitych ekspertów - prawników MPiPS i ZUS - współtwórców zmian w przepisach
  3. Zawiera zestawienia wymiarów w tabelach
  4. Zawiera interpretacje i podpowiedzi, jak stosować nowe przepisy, w szczególności - jak należy zmodyfikować dotychczasowe zasady postępowania, dokumenty, rozliczenia
  5. Zawiera liczne przykłady, case study, w których przedstawiono możliwe komplikacje w udzielaniu urlopów i wypłacie zasiłków
  6. Przedstawia  rozliczenia "krok po kroku" zasiłków macierzyńskich, ustalanie podstaw zasiłkowych, wypłaty świadczeń, wypełnianie dokumentacji ZUS pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
  7. Dodano także przepisy: Kodeks pracy w części dotyczącej uprawnień rodziców, pełną ustawę "zasiłkową" oraz ustawę wprowadzającą zmiany

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności