ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Szkoda na mieniu i jej naprawienie. Wydanie 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Maciej Kaliński
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  698
   
  PDF

  Prezentowana książka jest jednym z najobszerniejszych opracowań dotyczących szkody na mieniu oraz odszkodowania jako świadczenia zmierzającego do jej naprawienia. Autor publikacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący skupił się na wyjaśnieniu problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej.

  Kolejne 2. wydanie publikacji zostało znacznie poszerzone o najnowsze poglądy i orzecznictwo, ponadto do książki dodano nowe zagadnienia takie jak m.in. unifikacja na kontynencie europejskim prawa odszkodowawczego. Publikacja uwzględnia również najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzane przez ustawę z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta.

  Wynagrodzenie szkody na mieniu od wieków stanowi jeden z ważniejszych problemów prawa cywilnego. Jest to pochodną rozmiarów społecznych zagadnienia - z wyrządzaniem tego rodzaju szkód mamy do czynienia na co dzień i dotyka ono wszystkich podmiotów prawa. Równocześnie ustawodawca nie pozostawia tej kwestii wyłącznie orzecznictwu sądów, lecz ustanawia normy regulujące zakres i sposób naprawienia szkody. Mają one na celu rozstrzygnięcie konfliktu interesów między poszkodowanym i dłużnikiem. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest uznawana za filar prawa cywilnego. Jej różne rodzaje łączy jedna cecha wspólna - świadczenie zmierzające do naprawienia szkody, czyli najogólniej ujmując, zaspokojenie uszczerbku powstałego w dobrach jednej osoby (określanej mianem poszkodowanego) przez inny podmiot.

  Na łamach niniejszej publikacji Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie:


  - klasyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej, jej podziału na typy i reżimy,
  - pojęcia poszkodowanego,
  - zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej,
  - rozróżnienia między szkodą majątkową, niemajątkową oraz szkodą na osobie, na mieniu i szkodą czysto majątkową,
  - ustalenia rozmiaru szkody prawnie relewantnej,
  - sposobów naprawienia szkody,
  - czynników wpływających na wysokość odszkodowania.

  Szczególną uwagę zwrócono również na konieczność stosowania metody dyferencyjnej jako prawidłowego sposobu ustalenia szkody (polega na ustaleniu różnicy pomiędzy dwoma stanami majątku: sprzed szkody i po szkodzie). Jej celem jest przeciwstawienie się występującej niekiedy tendencji zakamuflowanego - pod postacią odszkodowania za szkodę majątkową - przyznawania quasi-zadośćuczynienia za różnego rodzaju niedogodności dotykające poszkodowanego, jednakże niemające wpływu na jego majątek.

  Autorem publikacji jest prof. dr hab. Maciej Kaliński - kierownik katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy prezesie RM, dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, autor publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego, reprywatyzacji oraz prawa wekslowego i czekowego.

  Książka ma duże znaczenie praktyczne i stanowi przedmiot zainteresowania prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, aplikantów zawodów prawniczych, ale także sędziów, którzy będą musieli podejmować decyzje w tych sprawach.


  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint