ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  praca zbiorowa
  Okładka książki/ebooka Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

  Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

  Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

  Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  15
   
  PDF
   Świadectwo pracy – umowy terminowe
  Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe 
  Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
  Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
  Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
  Świadectwo pracy – urlop
  Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu przez byłego pracownika prawa do wyższego wymiaru urlopu
  Rozliczenie się z pracownikiem z należnego urlopu w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego
  Staż pracy i urlop wypoczynkowy pracownika podejmującego pracę w roku zwolnienia ze służby zawodowej w wojsku
  Świadectwo pracy – tryb rozwiązania umowy
  Treść świadectwa pracy w punkcie dotyczącym trybu rozwiązania umowy z pracownikiem zwalnianym z powodu likwidacji stanowiska
  Uzupełnienie lub wydanie nowego świadectwa pracy po prawomocnym orzeczeniu sądowym
  Świadectwo pracy – emerytura
  Treść świadectwa pracy dla pracownika, który rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę
  Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przechodzącym na emeryturę w świadectwie pracy
  Świadectwo pracy – wydanie na wniosek
  Wydanie, na wniosek pracownika, świadectwa pracy w trakcie trwającego zatrudnienia
  Świadectwo pracy – okresy nieskładkowe
  Jakich absencji nie wykazuje się w świadectwie pracy
  Świadectwo pracy – odszkodowanie
  Świadectwo pracy – wzór
  Świadectwo pracy po wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony przez pracodawcę

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint