Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  551
   
  PDF

  JEDYNY KOMENTARZ NA RYNKU

  Komentarz poświęcony jest spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, które gromadzą środki pieniężne swoich członków, udzielają im pożyczek i kredytów, przeprowadzają na ich zlecenie rozliczenia finansowe oraz pośredniczą przy zawieraniu przez nich umów ubezpieczenia, pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych.

  KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE

  Prezentowany komentarz dotyczy następujących zagadnień:

  • założenia kasy, postępowania w sprawie jej utworzenia,
  • praw i obowiązków członków,
  • organów kas (rada nadzorcza, zarząd, prezes, komisja kredytowa),
  • gospodarki finansowej kas,
  • Krajowej Spółdzielczej Kasy oszczędnościowej,
  • nadzoru nad spółdzielczymi kasami,
  • postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego, przejęcia, likwidacji, upadłości kas,
  • przepisów karnych.

  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe swoimi produktami uzupełniają rynek usług finansowych. Mają też określone cele w postaci wsparcia gospodarstwa domowego członka kasy, albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

  Komentarz omawia ograniczenia związane z działalnością kas, ograniczenia dostępu do produktów oferowanych przez te kasy (dostępnych jedynie dla członków), obowiązki kas, a także ich szczególną pozycję w systemie usług finansowych.

  Działalność kas podlega nadzorowi państwowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru

  GWARANCJA JAKOŚCI

  Autorami Komentarza są praktycy mający jednocześnie przygotowanie teoretyczne: profesorowie prawa, pracownicy naukowi UMSC i UKSW, specjaliści z prawa handlowego i spółdzielczego.

  Ich wieloletnia praktyka zawodowa i praca naukowa gwarantują, że skomplikowane i budzące wątpliwości zagadnienia zostały przedstawione w przystępny sposób. Dzięki ich omówieniom czytelnik znajdzie argumenty do obrony racji swoich klientów.

  PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

  Komentarz jest czytelny, a korzystanie z niego jest łatwe. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną - spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

  SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

  Jest to jedyny aktualny komentarz na rynku na ten temat. Wyjaśnienia w nim zawarte powinny zainteresować pracowników SKOK, Komisji Nadzoru Finansowego, radców prawnych obsługujących SKOK i obsługujących członków SKOK. Zainteresowani też będą sędziowie sądów cywilnych.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności