ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
  Play
  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera
  Autor:
  Anna Lewoc
  Długość
  liczba lekcji: 35, czas trwania: 3:11:46
  Ocena

  Kup kurs 59,50 zł

  Kurs video

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera

  (ebook) (audiobook) (audiobook) Język publikacji: angielski
  Autor:
  Anna Lewoc

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka ebooka

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka ebooka

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka audiobooka MP3

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera Anna Lewoc - okładka audiobooks CD

  Wydawnictwo:
  Videopoint
  Wersja:
  Online
  Czas trwania:
  3:11:46
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni ten kurs

  Videokurs
  Online
  (53,55 zł najniższa cena z 30 dni)

  119,00 zł (-50%)
  59,50 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent

  ( 53,55 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Kurs z certyfikatem
  Do kursu dołączamy materiały dodatkowe
  1. 1. Hardware and software 28:18

  2. 2. E-mailing and messaging 18:48

  3. 3. Learning, skills and qualifications 16:55

  4. 4. Business, money and finance 23:53

  5. 5. Success and failure 10:56

  6. 6. Agreeing, disagreeing and making decisions 14:04

  7. 7. Beliefs, opinions, likes and dislikes 13:22

  8. 8. Cause and effect 13:31

  9. 9. Time and sequence 9:02

  10. 10. Linking words 9:39

  11. 11. Easily confused words 22:32

  12. 12. Tips for learning vocabulary 10:46

  Head towards... the most important English vocabulary

  Today, the English language is all around you, useful both at work and in your leisure time. Time and again you’re confronted with situations in which you can’t avoid using English: a software user manual hasn’t been translated (because it’s obvious that everyone can understand the English version!), an article you need for work was written in the English language, your company welcomes foreign visitors and you’re appointed to take care of them... Of course, no one asks you whether you can handle the conversation.
  You did learn the language at school and university, so you remember the basics and you generally know how to get out of an uncomfortable situation, language-wise. The problem arises when you encounter an unfamiliar word, or one that you seem to know, but have no idea how to use. This course comes to the rescue – we will discuss the most frequently used vocabulary from such areas as business and finance, software and hardware or business correspondence as well as focus on conjunctions of cause, effect, time, etc. We will put the vocabulary in context each time and discuss its synonyms, antonyms, provide useful tips, etc. Thus, we will approach the subject in a way that will make guessing the meaning of a word in a sentence much more intuitive. What’s more, the course will help you to develop the habit of extracting information that will make it easier to understand even very difficult texts.

  The course is made up of three levels, so you can move from easier to more difficult tasks as you progress. It also includes additional exercises to help you practice your new vocabulary as well as word lists in Excel – ready to be sorted and supplemented with translations, definitions or synonyms, and then printed as flashcards or uploaded directly to applications (such as Quizlet).

  What you can expect from our professional training

  As part of the course:

  • You will learn vocabulary that is useful in everyday work, related to software and hardware, messaging, business, and finance, among others
  • You will learn to join your thoughts together so as to sound natural
  • You will learn the vocabulary in context and practice it during video lessons
  • You will develop the habit of guessing the meaning of words from context, even if you don’t know their exact translations

  What’s more, while working with the course:

  • You will find out how to learn vocabulary effectively!

  Skill Master: Vocabulary. Video course. From zero to hero is designed for learners at all levels, as each thematic module consists of three subsections: basic, intermediate and advanced. Those at lower levels will benefit most from the easier texts of course, but we encourage you to jump in at the deep end and practice phrases from the more advanced modules as well!

  Memory decay

  Memory decay is an important and interesting phrase to remember even before you start working with the course. Are you familiar with it? If not, try to recall anything from exams taken in college. If you can’t, no wonder – the natural phenomenon of memory decay has occurred. It consists in forgetting acquired information after some time unless it is reviewed and repeatedly used. The same phenomenon that applies to so-called redundant knowledge is at play when you learn vocabulary in a foreign language. Words that are not used slowly fade into oblivion. That’s why, after listening to a lesson, it’s worth refreshing your new knowledge with additional exercises, and later with your favorite way of learning vocabulary.

  Meet our expert

  Anna Lewoc – a graduate of the Institute of Applied Linguistics at the University of Warsaw. Works as a project coordinator, English and French translator and lecturer at the University of Warsaw. She is also a co-organizer of one of the largest conferences for translators in this part of Europe: The Translation and Localization Conference. This does not exhaust the long list of all the projects she undertakes (you can read about them at www.annalewoc.com). In her free time, she does sports (climbing, running, yoga), cooks, watches TV series or plays video games (mainly RPGs). She is passionate about psychology and time management.
  Train your brain to better remember new words!


  Obierz kurs na... najważniejsze słownictwo w języku angielskim

  Z językiem angielskim mamy dziś do czynienia praktycznie codziennie. Jego znajomość przydaje nam się zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. Raz po raz stajemy w obliczu sytuacji, w której bez angielskiego ani rusz: a to instrukcja użytkowania oprogramowania nie została przetłumaczona, bo przecież to oczywiste, że każdy sobie poradzi z tą w wersji angielskiej, a to artykuł, z którego musimy skorzystać w pracy, napisano w języku Szekspira, a to naszą firmę odwiedza zagraniczny gość i właśnie nas wyznaczono do opieki nad nim... Bez pytania o to, czy sobie poradzimy z konwersacją.

  Fakt, języka uczyliśmy się w szkole i na studiach, jego podstawy więc raczej pamiętamy, na ogół wiemy też, jak wybrnąć z niewygodnej językowo sytuacji. Problem pojawia się, kiedy napotykamy nieznane słowo lub takie, które niby znamy, ale nie mamy zielonego pojęcia, jak go użyć. Z pomocą przychodzi ten kurs – omówimy w nim najczęściej używane słownictwo z takich obszarów jak biznes i finanse, software i hardware czy korespondencja, a także skupimy się na łącznikach przyczyny, skutku, czasu itd. Słownictwo każdorazowo umieścimy w kontekście i omówimy z podaniem synonimów, przeciwieństw, przydatnych wskazówek. Podejdziemy zatem do tematu w sposób, dzięki któremu odgadywanie znaczenia słowa w danym zdaniu stanie się o wiele łatwiejsze, a co więcej, kurs pozwoli wyrobić w sobie nawyk wyszukiwania informacji przydatnych do zrozumienia nawet bardzo trudnego tekstu.

  Kurs obejmuje trzy poziomy, dzięki czemu można przechodzić od zadań łatwiejszych do trudniejszych – w miarę postępów. Zawiera też dodatkowe ćwiczenia, pomagające trenować znajomość słów, a także ich listy w Excelu – gotowe do sortowania i uzupełniania tłumaczeniami, definicjami lub synonimami, a następnie drukowania w formie fiszek lub ładowania bezpośrednio do aplikacji (na przykład Quizlet).

  Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia

  W ramach kursu:

  • Poznasz słownictwo przydatne w codziennej pracy, związane z oprogramowaniem i ze sprzętem, z wysyłaniem wiadomości, biznesem, a także finansami
  • Nauczysz się łączyć ze sobą myśli tak, aby brzmieć naturalnie
  • Opanujesz zaproponowane słownictwo w kontekście i przećwiczysz je podczas lekcji
  • Wyrobisz w sobie nawyk domyślania się znaczenia słów z kontekstu, nawet jeśli nie będziesz znać ich dokładnego znaczenia

  Co więcej, podczas pracy ze szkoleniem:

  • Dowiesz się, w jaki sposób uczyć się słówek, aby było to owocne

  Skill Master: vocabulary. Kurs video. Od zera do bohatera jest przeznaczony dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania, ponieważ każdy rozdział tematyczny składa się z trzech podrozdziałów: dla osób początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Osoby na niższych poziomach najbardziej skorzystają oczywiście z łatwiejszych tekstów, zachęcamy jednak do wskoczenia na głęboką wodę i przećwiczenia także fraz z tych trudniejszych!

  Memory decay

  Memory decay to pierwsze ważne i ciekawe sformułowanie, do zapamiętania jeszcze przed przystąpieniem do pracy z kursem. Kojarzysz, co ono znaczy? Jeśli nie, to przypomnij sobie cokolwiek z egzaminów zdawanych na studiach. Jeżeli nie potrafisz, to nic dziwnego – dopadło Cię naturalne zjawisko memory decay. Polega ono na tym, że po zdobyciu jakiejś informacji, o ile jej nie powtarzamy i nie używamy, po prostu ją zapominamy. To samo zjawisko, które dotyczy tzw. wiedzy zbędnej, dotyczy obcego słownictwa. Słowa nieużywane lądują w otchłani niepamięci. Dlatego po przesłuchanej lekcji warto odświeżyć sobie nową wiedzę za pomocą ćwiczeń dodatkowych, a później z wykorzystaniem ulubionego sposobu nauki słówek.

  Train your brain to remember new words better!

  Wybrane bestsellery

  O autorze kursu video

  Anna Lewoc - absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako tłumaczka ustna i pisemna języka angielskiego i francuskiego oraz nauczycielka języka angielskiego. Jest też współorganizatorką jednej z największych konferencji dla tłumaczy w tej części Europy: The Translation and Localization Conference. Nie wyczerpuje to jednak długiej listy wszystkich projektów, których się podejmuje (można o nich poczytać na www.annalewoc.com). W czasie wolnym uprawia sport (podnoszenie ciężarów, bieganie, joga), gotuje, ogląda seriale albo gra w gry komputerowe (głównie RPG). Pasjonuje ją psychologia i zarządzanie sobą w czasie.

  Anna Lewoc - pozostałe produkty

  Videopoint - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint