ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ruś porwana?

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  193
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W zderzeniu z praktyką agresywnych działań i brutalną rzeczywistością wojny rosyjskie idee są kompletnie niezrozumiałe. Rosyjską inwazję trudno wytłumaczyć w ramach koncepcji realizmu czy pragmatyzmu politycznego. Są one również całkowicie nieprzydatne do zrozumienia mentalności Rosjan. Od ponad trzystu lat kultywują oni mit o wspólnocie, braterstwie krwi i nierozerwalnej więzi narodów wschodniosłowiańskich, w większości nie akceptują istnienia odrębnych tożsamości ukraińskiej i białoruskiej, Ukraińców i Białorusinów uważają za podgrupy narodu rosyjskiego, a języki białoruski i ukraiński - za dialekty rosyjskiego. Milcząco akceptują też argumenty Kremla o konieczności obrony rosyjskojęzycznych mieszkańców ziem ukraińskich przed ,,faszystowskim przewrotem" i ,,denazyfikacji" Ukrainy. Celem pracy jest analiza przyczyn tego stanu rzeczy z perspektywy lingwokulturowej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Rus' Abducted? Russia's War over the Identity of Ukraine In the face of the military aggression and the brutal realities of war, Russian ideas are utterly incomprehensible. The Russian aggression is hardly explained by the concepts of political realism or pragmatism. These concepts are also completely useless when it comes to understanding the Russian mentality. For over three hundred years, the Russians have cultivated a myth of a community or brotherhood of blood and an inseverable bond uniting all East Slavic peoples. A majority of today's Russians do not recognize separate Ukrainian and Belarusian identities, consider Ukrainians and Belarusians subgroups of the Russian nation, and deem the Ukrainian and Belarusian languages dialects of Russian. They also tacitly accept the Kremlin's arguments about the necessity to defend the Russian-speaking population of the Ukrainian lands from a "fascist coup" and to "denazify" Ukraine. The aim of this work is to analyze the reasons for this state of affairs from a linguo-cultural perspective. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Prof. dr hab. Joanna Getka (ORCID 0000-0001-5857-7257) - kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka białorutenistka i rusycystka, kulturoznawczyni. Autorka monografii i artykułów z zakresu białoruskiej i ukraińskiej kultury piśmienniczej oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców. Dr Jolanta Darczewska (ORCID 0000-0003-1401-5783) - doktor nauk humanistycznych, politolożka, tłumaczka, znawczyni problematyki bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego. W latach 1992-2021 latach 2007-2011 jego dyrektorka. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa państw obszaru poradzieckiego w wymiarze wewnętrznym, w tym zarządzania bezpieczeństwem, wyspecjalizowanych organów administracji państwowej i ich roli w systemie politycznym.

  Wybrane bestsellery

  Joanna Getka, Jolanta Darczewska - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint