ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Polski parlamentaryzm a lekcje historii

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  194
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook (15,68 zł najniższa cena z 30 dni)

  19,60 zł (-20%)
  15,68 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  ( 15,68 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Książka podkreśla istotną rolę, jaką tematyka ustrojowa i parlamentarna odgrywa we współczesnym kształceniu, zawiera propozycje scenariuszy lekcji historii poświęconych temu zagadnieniu, jak również przykłady narzędzi oraz materiałów możliwych do wykorzystania w pracy z uczniami, sprzyjających rozwijaniu umiejętności analizy źródeł historycznych, krytycznego myślenia i pracy w grupach. Głównym założeniem publikacji jest chęć rozpowszechnienia ciekawych i aktywizujących praktyk prowadzenia lekcji poruszających tematykę ustrojową. Praca jest zbiorem pomysłów, które nie tylko ożywią lekcje historii poświęcone parlamentaryzmowi, lecz także wyposaża ucznia we wszelkie niezbędne umiejętności - analizy źródeł historycznych, krytycznego myślenia oraz pracy w grupach. Autorami artykułów i scenariuszy są członkowie Studenckiego Koła Dydaktyki Historii działającego na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tej książki będą mogli korzystać nie tylko nauczyciele akademiccy (prowadzący zajęcia na specjalnościach/specjalizacjach przygotowujących do zawodu nauczyciela), studenci (kształcący się na tych specjalnościach na różnych uczelniach), ale także nauczyciele historii uczący w szkołach podstawowych, doradcy metodyczni i edukatorzy. Jest to bowiem publikacja, jakiej nie było do tej pory na rynku wydawniczym w odniesieniu do parlamentaryzmu polskiego [...]. (Z recenzji dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, prof. UAM) [Publikacja] potrzebna na rynku, wskazuje bowiem na stałą relację między badaczami przeszłości a przyszłymi adeptami sztuki nauczania i nauczycielami-praktykami, uwzględnia w swej trójdzielności wyniki badań, refleksję teoretyczną oraz praktyczny wymiar szkolnego nauczania-uczenia się historii. (Z recenzji dr Teresy Stachurskiej-Maj) ********* Polish Parliamentarism and History Lessons. A Collection of Articles and Lesson Scripts for Lessons on Polish Parliamentarism The book emphasizes the important role of political and parliamentary issues in contemporary education, it contains suggested history lesson scripts on this subject, as well as the examples of tools and materials which can be used when working with students as they develop the ability to analyse historical sources, critical thinking and group work.

  Wybrane bestsellery

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint