ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Podatki 2012 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Aneta Flisek
  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  670
   
  PDF

  Stan prawny: 9 maja 2012 r. Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2012 r. poz. 474

  Podatki 2012,  to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków.

  W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową,
  • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • ustawę o podatku od towarów i usług
  • ustawę o podatku akcyzowym,
  • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawę o opłacie skarbowej,

  Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności