ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Czytaj fragment
  Tom, który Państwu przekazujemy, jest podwójnie jubileuszowy. Po pierwsze jest to nasza 10. publikacja, licząc od inauguracyjnego numeru z 2010 roku, a po drugie jest on poświęcony jednemu z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki Karlowi Dedeciusowi, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy 20 maja 2021 roku. Tom gromadzi wiele tekstów, których autorki i autorzy starają się zbliżyć do mitu Dedeciusa bądź w osobistych wspomnieniach, bądź poprzez krytyczne i świeże spojrzenie na jego działalność z dzisiejszej perspektywy. Znalazło się w nim także kilka artykułów odzwierciedlających najnowsze refleksje w dyskursie translatologicznym pomiędzy Polską a krajami niemieckojęzycznymi. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* OderÜbersetzen 2021/10. Karl Dedecius. Touching a myth The volume we present to you is doubly jubilee. First of all, it is our 10th publication, counting from the inaugural issue in 2010, and secondly, it is dedicated to one of the most outstanding translators of Polish literature into German - Karl Dedecius, whose 100th birthday we celebrated on May 20, 2021. The volume collects many texts, the authors of which try to get closer to the "myth of Dedecius" either in personal memories or through a critical and fresh look at its activities from today's perspective. It also includes several articles reflecting the latest reflections in the translation discourse between Poland and German-speaking countries. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr h.c. mult. Karl Dedecius (19212016) nach der Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenenschaft Arbeit am Theater in Weimar; Mitarbeiter der Allianz-Versicherung; Übersetzer und Entdecker bedeutender polnischer und russischer Dichter; 1979 Initiator der Gründung des Deutschen Polen-Institutes in Darmstadt und dessen erster Direktor; mit zahlreichen deutschen und polnischen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandelns; Autor mehrerer Publikationen zur polnischen Literatur. ********* Prof. dr hab. Bożena Chołuj Literaturwissenschaftlerin am Institut für Germanistik und Leiterin der Gender Studies an der Warschauer Universität; Professur für Deutsch-Polnische Literatur- und Kulturbeziehungen und Gender Studies an der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt a. d. Oder), Gastprofessur an der Universität Oldenburg; Herausgeberin des Deutsch-Polnischen Translatorischen Jahrbuches OderÜbersetzen, seit 2021 der Buchreihe OderÜbersetzen; sie veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur polnischen und deutschen Literatur, zwei Monografien und zahlreiche Artikel zur Gender-Problematik. Dr hab. Markus Eberharter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Linguistik der Universität Warschau und am Institut für Buch- und Leseforschung an der polnischen Nationalbibliothek. Die Schwerpunkte der aktuellen wissenschaftlichen Forschung liegen in den Bereichen literarische Übersetzung zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern, Buchgeschichte sowie Literatur- und Translationssoziologie im 19. und 20. Jahrhundert.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint