ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Oddech wiosenny (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Oddech wiosenny

  Okładka książki Oddech wiosenny

  Okładka książki Oddech wiosenny

  Okładka książki Oddech wiosenny

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Od­dech wio­sen­ny W tej po­rze zmierz­chu wo­da i świa­tło  two­rzą po­sta­ci wiot­kie i czy­ste  ci­szy je­zio­ro, po któ­rym spły­wa,  jak­by po ni­ci, ob­ło­ku li­stek.    Mo­je zwie­rząt­ka jak kwia­ty cie­płe,  wiatr was wy­sie­wa i roz­dmu­chu­je  w wiel­kie cen­tau­ry, lwy, któ­re krzep­ną  pod po­wie­ka­mi, co le­d­wo czu­ją,  czy to się wo­da prze­ta­cza gó­rą,  czy to po­wie­trza roz­grza­ne chó­ry.    Jak­że da­le­ko woj­na i ży­cie!  O, za­po­mnie­nie krót­kie jak my­śli!  Ale się czu­je tę czar­ną chmu­rę  od­le­głą tyl­ko o drżą­cą szy­bę,  o bia­łe ża­gle kwit­ną­cej wi­śni.    Mo­je ro­śli­ny! Pod po­wie­ka­mi,  le­d­wo je za­mknę, nim się uchy­lą,  od­dech zdo­bę­dę, spoj­rzę za wa­mi,  zwią­za­ne z zie­mią pięk­ne mo­ty­le.    Wiem, że pod wa­mi co­raz to więd­ną  cia­ła bo­le­sne -- sprę­żo­ne prę­ty,  że się pod wa­mi złe ar­mie kłę­bią  i że wraz z ni­mi omi­jam świę­tość. [...]

  Krzysztof Kamil Baczyński
  Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności