ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Od mroków nocy do białego ranku (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Od mroków nocy do białego ranku

  Okładka książki Od mroków nocy do białego ranku

  Okładka książki Od mroków nocy do białego ranku

  Okładka książki Od mroków nocy do białego ranku

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  3
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Od mro­ków no­cy do bia­łe­go ran­ku... Tak! -- ja się mo­dlę, cho­ciaż się nie ście­lę  Twa­rzą do zim­nych mar­mu­rów w ko­ście­le  I krzy­żem pier­si mej nie zna­czę rę­ką.  Lecz ja się że­gnam ser­ca me­go mę­ką,  Mo­dlę się my­śli obłą­ka­nych drże­niem,  I tym we­wnętrz­nym mej isto­ty bo­jem,  I ca­łym mo­im ogrom­nym zwąt­pie­niem,  I ca­łej du­szy mo­jej nie­po­ko­jem...  I tę mo­dli­twę spra­wiam bez ustan­ku,  Od mro­ków no­cy -- do bia­łe­go ran­ku!    Tak! ja się mo­dlę -- ca­łą mą roz­pa­czą,  Że wyjść nie moż­na z za­kre­ślo­nych gra­nic  I że ża­ło­wać próż­no tych, co pła­czą,  Bo i ta ża­łość, i ten płacz ich na nic,  Bo i uśmie­chy, i łka­nia ich gar­dła --  To wszyst­ko zej­dzie w jed­ną zgni­łą trum­nę...  I że to wszyst­ko jest ta­kie ro­zum­ne!  I że w ro­zu­mie tym li­tość umar­ła!...  I tę mo­dli­twę spra­wiam bez ustan­ku,  Od mro­ków no­cy -- do bia­łe­go ran­ku!    Tak! ja się mo­dlę, kie­dy tar­czą zło­tą  Księ­życ wy­pły­nie z gwiazd łza­wych na­mio­tu,  To ja się mo­dlę sza­lo­ną tę­sk­no­tą.  Tą nie­po­ję­tą, pra­wie bez przed­mio­tu;  To ja się mo­dlę smut­ku me­go mro­kiem,  Po­czu­ciem pust­ki bez­mier­nej ogro­mu,  To ja się mo­dlę roz­ża­lo­nym okiem,  Że je­stem ob­cy w ro­dzin­nym mym do­mu! [...]

  Gustaw Daniłowski
  Ur. 16 października 1871 r. w Cywińsku Zm. 21 października 1927 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Poezje (1902), Z minionych dni (1902), Jaskółka (1907), Wrażenia więzienne (1908), Maria Magdalena (1912), Bandyci z Polskiej Partii Socjalistycznej (1924) Poeta, prozaik i publicysta (pseudonim literacki Władysław Orwid), działacz PPS, żołnierz legionów Piłsudskiego. Jego ojcem był Władysław Daniłowski, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym; urodził się na zesłaniu w guberni kazańskiej i po śmierci ojca wrócił wraz z matką na ziemie polskie. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej od 1895 r. (od 1906 r. Frakcji Rewolucyjnej PPS) do maja 1927 (wystąpił z PPS w związku z krytyką przez kierownictwo partii poczynań marszałka Piłsudskiego). Czynnie uczestniczył w rewolucji 1905 r. Na przełomie 1906/1907 r. spędził kilka miesięcy w więzieniu w związku ze swoją działalnością polityczną. W czasie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów, w powojennej Polsce po odzyskaniu niepodległości do grudnia 1918 r. do grudnia 1922 r. był urzędnikiem państwowym, również po przewrocie majowym. Zmarł na gruźlicę w 1927 r. Początkowo pisał dość mroczne (w duchu epoki) wiersze o tematyce filozoficznej; ich zbiór ukazał się w 1902 r. Następnie zwrócił się ku prozie, tworząc nowele (najważniejsze tomy to: Nego 1899, Dwa głosy 1903, W miłości i boju 1910 i Nad urwiskiem 1922) oraz powieści współczesne. Bohater jednej z nich, Wiktor z Z minionych dni, miał stanowić portret Józefa Piłsudskiego. Inna powieść, Maria Magdalena, zyskała skandaliczną sławę z powodu scen erotycznych. W dorobku Daniłowskiego znajduje się wiele tekstów, których tematyka wiąże się z jego działalnością w konspiracji i w PPS. Należy do nich powieść Jaskółka poruszająca problem wierności ideałom rewolucyjnym i ich zdrady, a także wiele szkiców biograficznych, publikowanych jako artykuły w prasie, a następnie w wyborze publicystyki z lat 1908-1911 p.t. Bandyci z Polskiej Partii Socjalistycznej. W książce tej Daniłowski, jako uczestnik ruchu rewolucyjnego i wyzwoleńczego, żarliwie broni przed kalumniami (m.in. tytułowym oskarżeniem o bandytyzm) tych, którzy walcząc o wolność i sprawiedliwość przeciw władzom zaborczym podejmowali działania terrorystyczne i niekiedy, jak Stefan Okrzeja, ponieśli za nie śmierć.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint