ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Msza ateusza (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Msza ateusza

  Okładka książki Msza ateusza

  Okładka książki Msza ateusza

  Okładka książki Msza ateusza

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  12
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Msza ate­usza Au­gu­sto­wi de Bor­get  po­świę­ca je­go przy­ja­ciel  de Bal­zac    Le­karz, któ­re­mu wie­dza za­wdzię­cza pięk­ną teo­rię fi­zjo­lo­gicz­ną i któ­ry, mło­dy jesz­cze, za­siadł mię­dzy świecz­ni­ka­mi Szko­ły Pa­ry­skiej, ośrod­ka na­uki, któ­re­mu od­da­je hołd ca­ła Eu­ro­pa, dok­tor Bian­chon, dłu­go upra­wiał chi­rur­gię, za­nim się po­świę­cił me­dy­cy­nie we­wnętrz­nej. Pierw­sze stu­dia od­by­wał pod kie­run­kiem jed­ne­go z naj­więk­szych chi­rur­gów fran­cu­skich, wiel­kie­go De­sple­in, któ­ry prze­szedł w na­uce na kształt me­te­oru. Go­dzą się na to je­go wro­go­wie, iż za­brał z so­bą do gro­bu me­to­dę, któ­rej nie da się prze­ka­zać. [...]

  Honoré de Balzac
  Ur. 20 maja 1799 r. w Tours Zm. 18 sierpnia 1850 r. w Paryżu Najważniejsze dzieła: cykl powieściowy Komedia ludzka (w skład którego wchodzą m.in.: Ojciec Goriot , Eugenia Grandet , Proboszcz wiejski), Kuzyn Pons, Jaszczur Francuski prozaik okresu romantyzmu. Określany mianem ?mistrza realizmu?. Jego najpopularniejszym dziełem jest Komedia ludzka obrazująca życie społeczne, polityczne i obyczajowe we Francji od czasów rewolucji francuskiej do rządów Ludwika Filipa. W 1850 r. poślubił swą wielką miłość, Polkę, E. Hańską. W swej prozie portretował kobiety dojrzałe, stąd popularne określenie ?kobiety w wieku balzakowskim? (tj. po trzydziestce). Obok Dickensa i Tołstoja, Balzac jest uważany za jednego z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. autor: Aleksandra Nowak

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint