ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Mondes humains, mondes non humains

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  217
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Le présent ouvrage, novateur sur le marché éditorial polonais, fait partie du courant écocritique dans les recherches sur la littérature menées ces derni?res années en Europe. Il contient vingt textes rédigés par des spécialistes des littératures francophones des XXe et XXIe si?cles, venant de plusieurs universités et centres de recherche polonais et européens. Dans les textes réunis, disposés en cinq chapitres, les auteur.e.s ont pour point commun de regarder la littérature par le prisme des liens de l'homme et de la nature. En analysant différentes façons dont les écrivains et écrivaines parlent des mondes non humains, les chercheurs et chercheuses prennent en compte les probl?mes clés tels que l'attitude de l'?tre humain devant la nature et devant la plan?te, la relation homme-animal, les fronti?res entre les mondes humain et non humain, l'écologie ou encore la qu?te d'une perspective non anthropocentrée. Publication basée sur Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (mod?le complet disponible sur: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/legalcode). ********* Human Worlds, Non-Human Worlds. Forms and Coexistences (20th and 21st centuries) This book, innovative on the Polish publishing market, is an example of the ecocritical perspective used in literature research. It contains twenty texts written by specialists in French-language literature of the 20th and 21st centuries coming from different Polish and European universities and research centers. In their texts, arranged in five chapters, the authors look at literature through the prism of the links between man and nature. By analyzing different ways in which writers talk about non-human worlds, researchers consider key issues such as the attitude of human beings towards nature and towards the planet, the human-animal relationship, the borders between the human and non-human worlds, ecology, or the quest for a non-anthropocentric perspective. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Światy ludzkie, światy nie-ludzkie. Formy i współistnienia (XX i XXI wiek) Publikacja włącza się w najnowsze europejskie badania nad literaturą poświęcone ekopoetyce. Zawarte w pięciu częściach teksty łączy spojrzenie na twórczość literacką przez pryzmat opisanych w niej związków człowieka z przyrodą. Autorzy - polscy i zagraniczni specjaliści z dziedziny literatury francuskojęzycznej XX i XXI wieku - analizując różnorodne sposoby wypowiadania się o światach nie-ludzkich, uwzględniają kluczowe zagadnienia: stosunek do natury i do planety, relację człowiek-zwierzę, granice między światem ludzkim i nie-ludzkim, ekologię, poszukiwanie perspektywy nieantropocentrycznej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr Wiesław Kroker (ORCID 0000-0002-0008-449X) - pracownik Zakładu Literaturoznawstwa Francuskiego w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą francuską XX wieku i teorią literatury. Autor książek: "Anthologie de la critique littéraire française des XIXe et XXe si?cles" (Warszawa 1997, wspólnie z A. Sobieską-Piłatowicz) oraz "La pensée critique de Georges Poulet" (Warszawa 2004). Dr hab., prof. ucz. Justyna Zbierska-Mościcka (ORCID 0000-0003-0973-9920) - pracownik Zakładu Literaturoznawstwa Francuskiego w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą i krytyką literacką francuskojęzycznej Belgii XIX, XX i XXI wieku. Dr hab. Małgorzata Sokołowicz (ORCID 0000-0003-0554-8852) - absolwentka Instytutu Romanistyki, Wydziału Polonistyki i Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, członek stowarzyszony laboratorium CERCLE na Uniwersytecie lotaryńskim. Autorka książek: "La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe si?cle" (2014) i "Orientalisme, colonialisme, interculturalité. L'oeuvre d'Aline Réveillaud de Lens" (2020) oraz ponad 60. artykułów poświęconych szeroko pojętej komparatystyce, motywom Romantyzmu i Orientu w literaturze i sztuce oraz literaturze kolonialnej i postkolonialnej obszaru Afryki Północnej. --------- Dr hab. Małgorzata Sokołowicz (ORCID 0000-0003-0554-8852) - maîtresse de conférences ? l'Institut d'études romanes de l'Université de Varsovie et ? l'Université de musique Frédéric-Chopin, est l'auteure du livre: "La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et polonaise au XIXe si?cle" (2014) et "Orientalisme, colonialisme, interculturalité. L'oeuvre d'Aline Réveillaud de Lens" (2020) et d'une 60 d'articles sur les relations entre littérature et art, l'orientalisme, l'écriture (post)coloniale et les questions identitaires.

  Wybrane bestsellery

  Wiesław Kroker, Judyta Zbierska-Mościcka, Małgorzata Sokołowicz - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint