Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Matka (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Matka

  Okładka książki Matka

  Okładka książki Matka

  Okładka książki Matka

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  37
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Mat­kaNie­smacz­na sztu­ka w dwóch ak­tach z epi­lo­giem Po­świę­co­na Mie­czy­sła­wo­wi Szpa­kie­wi­czo­wi OSO­BY JA­NI­NA WĘ­GO­RZEW­SKA -- ma­tro­na lat 54. Chu­da, wy­so­ka. Si­we wło­sy. Ma dwa spo­so­by mó­wie­nia: po­spo­li­ta­wy i istot­ny -- i wię­cej dys­tyn­go­wa­ny i po­wierz­chow­ny. Pierw­szy (1), dru­gi (2).  LE­ON WĘ­GO­RZEW­SKI -- jej syn. Przy­stoj­ny bru­net, lat 30. Ogo­lo­ny zu­peł­nie.  ZO­FIA PLEJ­TUS -- pan­na, lat 24. Bar­dzo ład­na bru­net­ka.  JÓ­ZE­FA BA­RO­NÓW­NA OB­ROCK -- sio­stra Ja­ni­ny. Chu­da sta­ra pan­na lat 65.  JO­ACHIM CIE­LĘ­CIE­WICZ -- dy­rek­tor te­atru. [...]

  Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
  Ur. 24 lutego 1885 w Warszawie Zm. 18 września 1939 w Jeziorach na Polesiu Najważniejsze dzieła: W małym dworku dramat, 1921), Wariat i zakonnica (dramat, 1923), Janulka, córka Fizdejki (dramat, 1923), Matka (dramat 1924), Szewcy (dramat, 1934), Pożegnanie jesieni (powieść, 1927), Nienasycenie (powieść, 1930), Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia (1919), Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia (1935), Niemyte dusze (1936; wyd. 1975). Pseudonim Witkacy. Polski awangardowy malarz, dramaturg, pisarz i filozof. Malarstwo studiował na krakowskiej ASP (u J. Stanisławskiego i J. Mehofera). W czasie I wojny światowej zaciągnął się do armii carskiej, ranny w 1916 r., pojechał kurować się do rodziny w Moskwie, gdzie był świadkiem wybuchu rewolucji październikowej. Bezpośrednie doświadczenie historii ukształtowało katastroficzną historiozofię Witkacego. W 1918 roku wrócił do Polski i osiadł w Zakopanem. Pracował zarobkowo jako portrecista (w latach 30. stworzył jednoosobową "Firmę portretową"), tworzył teoretyczne teksty z zakresu estetyki, był członkiem krakowskiej grupy formistów, głosząc teorię Czystej Formy w sztuce, mającej odwoływać się u odbiorcy bezpośrednio do uczuć metafizycznych. Z czasem stworzył własny system filozoficzny. W 1935 r. odznaczony prze Polską Akademię Nauk. Po wybuchu II wojny światowej, nie przyjęty jako ochotnik do wojska, udał się w kierunku wschodniej granicy Polski. Zginął śmiercią artystyczno-samobójczą, zażywając weronal wraz ze swą ówczesną kochanką oraz podcinając sobie żyły na wieść o agresji Związku Radzieckiego na prowadzącą wojnę z hitlerowskimi Niemcami Polskę.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności