ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ludzie żywi

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ludzie żywi Tadeusz Boy-Żeleński - okładka ebooka

  Ludzie żywi Tadeusz Boy-Żeleński - okładka ebooka

  Ludzie żywi Tadeusz Boy-Żeleński - okładka audiobooka MP3

  Ludzie żywi Tadeusz Boy-Żeleński - okładka audiobooks CD

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  93
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Lu­dzie ży­wi Przy­by­szew­ski Bla­ski i nę­dze mo­wy pol­skiej Umarł Sta­ni­sław Przy­by­szew­ski. Smu­tek, ja­ki to­wa­rzy­szy każ­dej ta­kiej śmier­ci, tym ra­zem in­ne jesz­cze ma za­bar­wie­nie. Raz dla­te­go, że w chwi­li zgo­nu ten nie­sta­ry czło­wiek od daw­na był cie­niem sa­me­go sie­bie; żył w próż­ni; mó­wił -- o ile się jesz­cze od­zy­wał -- w pust­kę. I jesz­cze z dru­gie­go po­wo­du. Za­zwy­czaj, kie­dy umie­ra wiel­ki pi­sarz, umie­ra czło­wiek, ży­je je­go dzie­ło. Gdzie jest dzie­ło Przy­by­szew­skie­go? Li­nia je­go twór­czo­ści jak­że nie­rów­ną idzie ko­le­ją. Ca­łe pierw­sze bo­gac­two swej du­szy za­klął zra­zu w cu­dzej mo­wie; bły­snął jak me­te­or w ob­cym pi­śmien­nic­twie i znik­nął zeń. [...]

  Tadeusz Boy-Żeleński
  Ur. 21 grudnia 1874 w Warszawie Zm. 4 lipca 1941 we Lwowie Najważniejsze dzieła: przekłady ponad stu pozycji z literatury francuskiej, Słówka, Marysieńka Sobieska, Piekło kobiet, Plotka o Weselu, Flirt z Melpomeną Pisarz, poeta, krytyk teatralny i literacki, tłumacz i popularyzator kultury francuskiej, publicysta, działacz społeczny, z zawodu lekarz. Matka Boya była wychowanicą i przyjaciółką Narcyzy Żmichowskiej, ojciec - znanym kompozytorem. Spokrewniony z Tetmajerami, uczestnik wesela Lucjana Rydla, opisanego przez Wyspiańskiego, później ożenił się z Zofią Pareńską, która była pierwowzorem Zosi z Wesela. W młodości hulaka i karciarz, przyjaciel Stanisława Przybyszewskiego, nieszczęśliwie zakochany w jego żonie Dagny. Studiował medycynę, następnie wyjechał na praktyki do Francji, gdzie odkrył francuską piosenkę, kabarety i powieści Balzaka. Zakochany w Paryżu, po powrocie zaczął tłumaczyć francuską literaturę, aby ,,stworzyć sobie namiastkę Francji". Współtwórca kabaretu ,,Zielony Balonik", autor wielu piosenek i wierszyków z jego repertuaru. Jako lekarz kolejowy i pediatra stykał się z biedą i cierpieniem, jako działacz społeczny propagował więc świadome macierzyństwo i właściwą opiekę nad niemowlętami. Po pierwszej wojnie światowej porzucił medycynę i został recenzentem teatralnym oraz publicystą. Krytykowany przez środowiska prawicowe za wyśmiewanie rzeczy i spraw szacownych, które sam uważał za ,,niezbyt godne szacunku". W 1927 r. rząd francuski odznaczył go Legią Honorową za jego pracę tłumacza. Zamordowany przez hitlerowców wraz z innymi profesorami Uniwersytetu Lwowskiego.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint