ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Praca zbiorowa
  Okładka książki/ebooka Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

  Okładka książki Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

  Okładka książki Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

  Okładka książki Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  8
   
  PDF
   Za powstałe zadłużenie z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponosi odpowiedzialność płatnik składek. Jednak w pewnych okolicznościach, a zwłaszcza w przypadku, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie tych należności od płatnika składek, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszczają pociągnięcie do odpowiedzialności osób trzecich. Za zobowiązania z tytułu składek osoby trzecie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie decyzji ZUS.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint