ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem (wyd. II)

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Wydawnictwo:
  CeDeWu
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  443
   
  PDF
  Czytaj fragment

  Ebook (72,25 zł najniższa cena z 30 dni)

  85,00 zł (-15%)
  72,25 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  ( 72,25 zł najniższa cena z 30 dni)

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Potrzeba sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwem wynika z konfliktu interesów między uczestnikami struktury korporacyjnej, mającego swoje ko­rzenie w oddzieleniu własności spółki od zarządzania nią. Odpowiednio skonstruowany system nadzoru korporacyjnego to taki, który dysponuje właści­wymi mechanizmami oraz standardami postępowania skutecznie łagodzącymi skutki rozdziału własności od zarządzania, a w konsekwencji prowadzą­cymi do tego, że decyzje podejmowane przez zarząd są zbieżne z celami i interesami akcjonariuszy oraz innych interesariuszy.

  Niniejsza publikacja jest kompleksowym opracowaniem poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem nadzoru i kontroli nie tylko w spółkach notowanych na giełdzie, ale również w przedsiębiorstwach tak specyficznych jak spółki z udziałem Skarbu Państwa czy przedsiębiorstwa rodzinne. W książce:
  - podjęta została próba uporządkowania terminologicznego pojęć nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego oraz wskazano na złożoność pojęcia corpo­rate governance,
  - przedstawiono mechanizmy, funkcje i cele nadzoru nad przedsiębiorstwem oraz scharakteryzowano jego podstawowe modele teoretyczne, na któ­rych tle ukazany został system nadzoru funkcjonujący w Polsce,
  - omówiono krajowe i międzynarodowe standardy nadzoru w spółkach giełdowych, a także przedstawiono zasady i procedury nadzoru właścicielskie­go wypracowane w Ministerstwie Skarbu Państwa, na tle międzynarodowych standardów OECD dotyczących nadzoru nad podmiotami państwowymi,
  - pokazano, w jaki sposób cały skomplikowany układ powiązań rodzinnych i ekonomicznych występujący w przedsiębiorstwach rodzinnych determinuje obszar sprawowania nadzoru właścicielskiego w tego rodzaju podmiotach,
  - ukazano rolę informacji w procesie sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwem, a w związku z tym i znaczenie reform w obszarze systemu ra­chunkowości (będącym nie tylko narzędziem pomiaru i komunikowania sytuacji finansowej podmiotu oraz jego osiągnięć, ale także instrumentem oceny i rozliczania kierownictwa z zarządzania kapitałem powierzonym mu przez jego właścicieli) oraz rewizji finansowej, mających na celu zwiększanie przej­rzystości i wiarygodności informacji finansowej,
  - omówiono znaczenie transparentności informacji w spółkach notowanych na giełdzie, przedsiębiorstwach rodzinnych oraz zidentyfikowano wymaga­nia informacyjne na potrzeby systemu monitoringu i oceny działalności ekonomicznej i finansowej podmiotów z udziałem państwowym.

  Książka adresowana jest do studentów wyższych uczelni o profilu ekonomicznym, a także do menedżerów przedsiębiorstw i członków rad nadzor­czych (także tych kierujących przedsiębiorstwami tak specyficznymi jak te z udziałem Skarbu Państwa czy przedsiębiorstwa rodzinne) zainteresowa­nych skutecznym wypełnianiem nałożonych obowiązków i zadań.

  Wybrane bestsellery

  CeDeWu - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint