Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015 (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Infor PL
  Okładka książki/ebooka Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

  Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

  Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

  Okładka książki Jakie ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzono w 2015

  Wydawnictwo:
  Infor PL
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  13
   
  PDF
  W 2015 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej (tzw. czwarta deregulacja). Deregulacja ma przynieść

  przedsiębiorcom oszczędności (w szczególności przedsiębiorcom małym i średnim) ze

  względu na wprowadzane uproszczenia procedur administracyjnych i likwidację niektórych

  obowiązków informacyjnych.  Dzięki nowelizacji:  skróci się czas trwania kontroli granicznych

  w portach morskich do 24 godzin oraz wydłuży termin na rozliczenie VAT w imporcie przez

  upoważnionych przedsiębiorców (AEO), ważność zachowają orzeczenia lekarskie potwierdzające

  zdolność do pracy (mimo zmiany pracodawcy), a przychody pracowników dowożonych

  przez pracodawców do pracy zostaną zwolnione z podatku dochodowego.  Przedsiębiorcy będą też mogli uzyskać wiążące informacje akcyzowe w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz

  rodzaju wyrobu akcyzowego oraz ustalać przychód z tytułu zaliczek rejestrowanych w kasie

  rejestrującej na potrzeby podatku dochodowego w tym samym momencie co obrót ustalany

  dla celów VAT. W raporcie prezentujemy przegląd ułatwień wprowadzanych w 2015 r. czwartą

  ustawą deregulacyjną (tj. ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności

  gospodarczej – Dz.U. z 2014 r., poz. 1662).

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności