ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Andrzej Kacprzyk
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  147
   
  PDF
  Przyczyną zainteresowania wzrostem gospodarczym jest fakt, że jest on kluczowym czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na poziom i jakość życia ludności. W książce opisano problem instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu gospodarczego. Zbadano też związek otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym. W części teoretycznej poprzez swobodne wykorzystanie modeli teoretycznych, przedstawiono i dokonano krytycznej analizy tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego oraz pokazano ewolucję teorii wzrostu, która pociągnęła za sobą zmianę roli poszczególnych czynników wzrostu. Opisano, jak zainteresowanie badaczy przesunęło się od tego, co Robert Lucas nazwał mechaniką wzrostu, do jego pierwotnych, fundamentalnych przyczyn. Wykorzystując zaproponowany przez Darona Acemoglu podział czynników fundamentalnych na cztery grupy, związane z hipotezami: szczęścia, geografii, kultury i instytucji, pokazane zostały obszary wspólne i rozbieżności wynikające z tych hipotez. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na hipotezę instytucjonalną i komplementarność charakteru teorii instytucjonalnej i teorii neoklasycznej, który umożliwił powiązanie teorii wzrostu gospodarczego z zagadnieniem instytucji i włączenie czynników instytucjonalnych w zakres analizy wzrostu.
  W części empirycznej ekonometrycznie zbadano związek jakości otoczenia instytucjonalnego ze wzrostem gospodarczym dla kilkudziesięciu gospodarek świata w latach 1980–2005 z zastosowaniem panelowych modeli regresji wzrostu.
   

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności