ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Dodatki mieszkaniowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

  Okładka książki Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

  Okładka książki Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

  Okładka książki Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  288
   
  PDF

  Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

  Autorka w czwartym wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Komentarz uwzględniający aktualny stan prawny odwołuje się także do najnowszych nowelizacji ustawy wprowadzonych na mocy:

  • ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) obowiązującej od 1.7.2011 r. dotyczące prawa składania oświadczeń przez obywatela w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń, będących urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego;
  • ustawy z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 951) obowiązującej od 1.1.2013 r. zawierające zmianę nazwy organu oraz dotyczące zakresu jego kompetencji, a także upoważnień do wydania aktów wykonawczych.

  Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej w komentarzu tematyki.

  Publikacja zawiera - oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań - zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone zostały w postaci pełnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

  Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stanowi użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką dodatków mieszkaniowych w tym dla prawników praktyków.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności