ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Cień, który pozwala wyjść z cienia

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  278
  Dostępne formaty:
  PDF
  ePub
  Mobi
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Publikacja podejmuje zagadnienie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na uwarunkowania kulturowe występujące w Polsce i w Norwegii. Zaprezentowano w niej autorski model służący budowaniu ich niezależności i wsparciu na etapie wkraczania na rynek pracy. Badania były przeprowadzone w latach 2020-2022 w obu krajach, które różnią się realizowanym modelem polityki społecznej oraz zaawansowaniem procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Analizy porównawcze uwypukliły kulturowe uwarunkowania wdrażania usług asystencji osobistej, co pozwoliło autorkom wskazać i omówić dylematy wynikające z kontrukcji usługi i opracować autorską formułę równościowo-partycypacyjną, w ramach której realizowana może być asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). Z przyjemnością i zainteresowaniem sięgnęłam po książkę podejmującą tematykę i problematykę osób z niepełnosprawnościami. Moje zaciekawienie było tym większe, że problematyka badania uwidoczniona została w postawionym przez autorki tytule, który pobudza do refleksji. [] Pomyślałam o tym, że w monografii odnajdę świeże, nowe spojrzenie badaczek. Sądzę, że się nie pomyliłam. Opracowanie jest wartościowe i godne uwagi czytelników. Wpisuje się w pole nauk socjologicznych. Jest to ważna pozycja, która zawiera nowe treści, wzbogacające, uzupełniające pewną lukę w zakresie podjętej tematyki. (Z recenzji wydawniczej dr hab. Beaty Szluz, prof. UR) Publikacja ma niewątpliwie walory poznawcze, gdyż wpisuje się w aktualną społecznie tematykę poruszającą niezwykle ważne kwestie, rozstrzygające często o jakości i komforcie życia osoby z niepełnosprawnością. [] Należy podkreślić, iż bezsprzecznym walorem pracy jest także wyważenie między proporcjonalnym i analogicznym zarysowaniem problematyki na terenie badanych krajów, czyli Polski i Norwegii. (Z recenzji wydawniczej dr hab. Grażyny Mikołajczyk-Lerman, prof. UŁ) ********* The Shadow That Lets Step Out of the Shadow. Personal Assistance for People with Disabilities in Poland and Norway The publication discusses the issue of personal assistance for people with disabilities, drawing attention to cultural determinants in Poland and Norway. It presents the authors model, which builds the independence and supports the disabled in the process of entering the labour market. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). ********* Dr hab. Giermanowska Ewa (ORCID 0000-0002-3169-9841) socjolog, wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w socjologii pracy, socjologii ekonomicznej i polityce zatrudnienia. Znaczące miejsce w jej zainteresowaniach badawczych zajmuje problematyka zatrudnienia młodzieży i osób z niepełnosprawnościami oraz społecznych aspektów kształtowania się stosunków pracy. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych dotyczących lokalnej polityki rynku pracy, losów zawodowych absolwentów, stosunków pracy, nietypowych form zatrudnienia, aktywizacji i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących rynku pracy dla instytucji rządowych, samorządowych i organizacji obywatelskich. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Członek Jury Nagrody im. Aleksandra Matejki za najlepszą pracę doktorską z zakresu socjologii pracy (przyznawanej przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). Dr hab. Racław Mariola (ORCID 0000-0002-7614-0507) socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, gdzie kierowała badaniami z zakresu polityki społecznej i w nich uczestniczyła. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: socjologia rodziny oraz starzenia się i niepełnosprawności, a także analizy polityki rodzinnej i ludnościowej w perspektywie socjologicznej. Autorka artykułów, publikacji naukowych oraz analiz i ekspertyz dotyczących obszaru pomocy społecznej, polityki rodzinnej i ludnościowej dla instytucji rządowych, samorządowych i organizacji obywatelskich. Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dr Szawarska Dorota (ORCID 0000-0002-5124-6209) antropolog kultury. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej główne pola zainteresowań badawczych to: solidarność międzypokoleniowa, antropologia troski, antropologia starzenia się, antropologia niepełnosprawności. Autorka publikacji naukowych dotyczących zmian w solidarności międzypokoleniowej oraz niepełnosprawności.

  Wybrane bestsellery

  Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Dorota Szawarska - pozostałe książki

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint