Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Lesław Zieliński
  Okładka książki/ebooka Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

  Okładka książki Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

  Okładka książki Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

  Okładka książki Bhp przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  28
   
  PDF
   Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych, oznakowanie pojemników opakowań, odpowiedzialność karna pracodawcy (użytkownika) magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych, kwalifikacje obsługi magazynu, sposoby magazynowania, wentylacja budynków magazynowych, ogrzewanie budynków magazynowych, instalacje elektryczne w budynkach magazynowych, ochrona przeciwpożarowa w budynkach magazynowych, pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, szczegóły dotyczące magazynowania, szafy na chemikalia, podstawowe zasady eksploatacji magazynu chemicznych materiałów niebezpiecznych, czynności zabronione na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych, zasady wykonywania prac, czynności na terenie magazynu materiałów niebezpiecznych, szczególne wymagania podczas magazynowania materiałów niebezpiecznych palnych, postępowanie w przypadku wycieku materiałów niebezpiecznych, prace transportowe, zagrożenia występujące przy magazynowaniu i transporcie, warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych, układ zapisów w karcie charakterystyki, przykładowa instrukcja bhp magazyniera magazynu środków ochrony roślin.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności