ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI. ZBIÓR PRZEPISÓW (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Adam Pisarczuk
  Wydawnictwo:
  SELF-PUBLISHER
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  821
   
  PDF

  Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Już nigdy nie daj się zaskoczyć.

  Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli przypadłość, która zwana jest „biegunką legislacyjną”. Powoduje to w życiu codziennym, że bezpośredni adresaci określonych aktów prawnych mogą nie nadążać z ich przyswajaniem oraz wdrażaniem istotnych zapisów w życie. Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim tym, którzy mają lub będą mieć bezpośrednią styczność z wykonywaniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowanie to zawiera zbiór ujednoliconych przez wydawnictwo przepisów prawnych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Publikacja skupia się na zaprezentowaniu treści poszczególnych aktów prawnych. Akty prawne zawarte w publikacji dotyczą:

  • Ogólnych przepisów bhp,
  • Maszyn i urządzeń technicznych,
  • Przemysłu rolno-spożywczego,
  • Przemysły lekkiego,
  • Przemysłu ciężkiego,
  • Oświaty i szkolnictwa wyższego (dodatkowo),
  • Kultury,
  • Opieki zdrowotnej,
  • Czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.

  Korzystając z niniejszej publikacji masz pewność, że nie pominiesz najważniejszych aktów prawnych wydanych na podstawie podstawie art. 23715 Kodeksu pracy i tym samym unikniesz nieprzyjemności.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności