ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Acta Albaruthenica. Tom 22

  (ebook) (audiobook) (audiobook)
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  382
   
  PDF
  Czytaj fragment

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent
  Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Numer jest poświęcony aktualnym problemom białorutenistyki, badaniom z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Autorami prezentowanych w nim artykułów są naukowcy z polskich, białoruskich, niemieckich, włoskich i chińskich uczelni, którzy eksplorują zarówno materiały archiwalne, jak i zjawiska współczesne. Tom zawiera artykuły dotyczące twórczości pierwszego narodowego poety Białorusi Janki Kupały, którego poezja w XX i XXI wieku często uważana jest za profetyczną i mesjanistyczną. Badany jest m.in. problem funkcjonowania motywów religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, w jego wczesnych lirykach. Studia literaturoznawcze i kulturoznawcze opisują problemy prezentacji wizerunku innego w literaturze białoruskiej doby renesansu i baroku, a w szczególności różnicę w percepcji i interpretacji dzieł pisarzy między badaczami polskimi i białoruskimi, która wynika z odmiennych doświadczeń historycznych. Analizowane są też rola i status prawny języków na Białorusi w różnych okresach historycznych (od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego do współczesności) oraz wpływ polityki językowej państwa na rozwój i funkcjonowanie języka białoruskiego. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** The issue is devoted to the current problems of Belarusian studies and the research in the field of literary, linguistic, and cultural studies. The authors of the articles are scholars from Polish, Belarusian, German, Italian, and Chinese universities, who examine both archival materials and contemporary phenomena. The volume contains articles on the work of the first national poet of Belarus, Yanka Kupala, whose poetry was and is often considered prophetic and messianic in the 20th and 21st centuries. Among other things, the problem of the functioning of religious, especially Christian, motifs in his early lyric poetry is studied. Literary and cultural studies describe the issues related to how the other was depicted in Belarusian literature of the Renaissance and Baroque eras, and in particular the difference in the perception and interpretation of writers works between Polish and Belarusian scholars, which stems from different historical experiences. Also analyzed are the role and legal status of languages in Belarus in different historical periods (from the time of the Grand Duchy of Lithuania to the present) and the impact of state language policy on the development and functioning of the Belarusian language. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode).

  Wybrane bestsellery

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint