Od zarania dziejów myśliciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy życia interesowali się fenomenem ludzkiej osobowości. Intrygowało ich to, że zachowan

Od zarania dziejów myśliciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy życia interesowali się fenomenem ludzkiej osobowości. Intrygowało ich to, że zachowania i postawy niektórych ludzi wykazują tak duże podobieństwa, mimo innych doświadczeń życiowych i odmiennego wychowania.

t_osobowosci_ebp_box700

Obserwacje te skłaniały wielu z nich do refleksji nad typami osobowości. Jednym z owoców tych dociekań jest – wciąż popularna – typologia Hipokratesa. Ten wybitny starożytny lekarz i myśliciel wyróżnił cztery podstawowe temperamenty: sangwinik, choleryk, flegmatyk oraz melancholik. Historia zna wiele innych, równie ciekawych, prób wyodrębnienia i opisania powtarzalnych typów osobowości. Choć niektóre z nich, z dzisiejszej perspektywy, wydają się zbyt uproszczone, to odegrały one niezwykle ważną rolę, torując drogę do późniejszej, bardziej pogłębionej refleksji nad osobowością człowieka.

Przełomem w tym zakresie była teoria Carla Gustava Junga (1875-1961), szwajcarskiego psychiatry i psychologa, która przyczyniła się do popularyzacji idei typów osobowości i – począwszy od XX wieku – stała się podstawą do tworzenia tzw. jungowskich typologii oraz testów osobowości (do których także należy ID16TM©).

Dziś typologie osobowości odwołujące się do teorii Junga są narzędziem powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i małżeńskim. Stanowią one również podstawę wielu programów wspierających rozwój osobisty i doskonalących relacje międzyludzkie. Jungowskie testy osobowości stały się także standardowym narzędziem stosowanym przez większość globalnych przedsiębiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym. Początkowo wykorzystywano je głównie w korporacjach o rodowodzie amerykańskim, w ostatnich latach jednak zdobywają one coraz większą popularność w Europie.

Każdego roku, dzięki jungowskim testom osobowości, miliony ludzi na całym świecie lepiej poznają siebie oraz innych, a w konsekwencji ich życie oraz relacje zmieniają się na lepsze.

Mamy nadzieje, że Twoja przygoda z typami osobowości przyczyni się do takich właśnie pozytywnych zmian.

A Ty do którego z 16 typów osobowości należysz? Jesteś energicznym i zdecydowanym „administratorem”? Wrażliwym i twórczym „artystą”? A może analitycznym i błyskotliwym „logikiem”? Sprawdź koniecznie i pochwal się wynikami w komentarzu!

 

e_060r_ebook   e_060s_ebook   
e_060t_ebook   e_060u_ebook   e_060v_ebook   e_060w_ebook  e_060x_ebook   e_060y_ebook   e_060z_ebook   e_0610_ebook   e_0611_ebook   e_0612_ebook  e_0613_ebook   e_0614_ebook   e_0615_ebook   e_0616_ebook

*Artykuł stanowi fragment książki pt. „Kim jesteś? Test osobowości ID16” Laboratorium Dobrego Życia: https://ebookpoint.pl/ksiazki/e_0617.htm (LOGOS MEDIA 2014).