Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Richard Walsh Earp

  Lista Kafelki

  Wszystkie
  Data wydania

  Dr Richard Walsh Earp jest byłym dziekanem i docentem wydziału informatyki uczelni University of West Florida. Pełnił też funkcję dziekana na uczelni College of Science and Technology. Prowadził różne kursy komputerowe, uwzględniające proste i zaawansowane systemy bazodanowe.

  Dr Earp jest autorem i współautorem kilku prac i parę książek, przez kilka lat pracował jako instruktor dla organizacji Learning Tree International. Po odejściu z uczelni był zatrudniony na stanowisku konsultanta zajmującego się bazami danych w firmie Computer Sciences Corporation.

  więcej »