ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

    Katarzyna Wrotek

    Lista Kafelki

    Wszystkie
    Data wydania
    Katarzyna Wrotek jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. Przez wiele lat była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie pracuje w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.