ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

    David Herman

    Lista Kafelki

    Wszystkie
    Data wydania
    David Herman, starszy specjalista ds. badań w firmie Mozilla Research, jest członkiem grupy Ecma TC39 — komitetu odpowiedzialnego za rozwijanie standardu języka JavaScript. David posiada tytuł BA z dziedziny nauk komputerowych z uczelni Grinnell College oraz tytuły MS i PhD z tej samej dziedziny z uniwersytety Northeastern University.