Regan Press

    Lista Kafelki

    W sprzedaży
    Popularność
    regan-press Oferta wydawnicza Regan Press jest skierowana przede wszystkim do praktyków – zarówno do właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw, jak i do pracowników dążących do poszerzania wiedzy i rozwoju własnych umiejętności. Oprócz literatury biznesowej Regan Press wydaje opracowania monograficzne, Dotychczas na rynku pojawiły się dwie pozycje – Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej Marcina Gębarowskiego oraz Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych Moniki Marcinkowskiej.
    Więcej »