Europejskie Centrum Solidarności

    Lista Kafelki

    W sprzedaży
    Popularność
    europejskie-centrum-solidarnosci Europejskie Centrum Solidarności to interdyscyplinarna instytucja łącząca funkcje muzealne, edukacyjne, naukowe i archiwalne, promująca wiedzę o Solidarności i ruchach antytotalitarnych w Polsce i Europie. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji. Staramy się wspierać refleksje nad stanem społeczeństwa otwartego, rolą państwa, tożsamością wspólnot demokratycznych. Od początku istnienia prowadzimy działalność wydawniczą, publikując książki o profilu historycznym, politologicznym, socjologicznym i filozoficznym
    Więcej »