Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Christ Media

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  christ-media Misją Christ Media jest ewangelizacja, czyli przybliżanie ludziom Boga oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa, poprzez udostępnianie nowych źródeł informacji chrześcijańskiej, jak również rewitalizacja już istniejących publikacji (książki, prasa, filmy, wykłady itp.). Nie ograniczamy się do określonego wyznania czy denominacji chrześcijańskiej – pragniemy współpracować z każdym, którego cele głoszenia Dobrej Nowiny to popularyzowanie tematyki chrześcijańskiej poprzez oferowanie ciekawych materiały do studium Pisma Świętego, w realizacji w/w poprzez nasze wydawnictwo. Pragniemy pogłębiać spojrzenie chrześcijan na różne utarte prawdy, prowadząc ich do refleksji, oraz wspierając w podjętej decyzji podążania za Bogiem i prawami jakie ustanowił dla naszego wspólnego dobra.
  Więcej »