Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Biobooks

  Lista Kafelki

  W sprzedaży
  Popularność
  biobooks Wydawnictwo Biobooks specjalizuje się w wydawaniu publikacji o szeroko rozumianej tematyce proekologicznej dla dzieci i dorosłych, o charakterze edukacyjnym, popularyzujących zdrowy styl życia i koncepcję zrównoważonego rozwoju. Przewiduje wydawanie
  • książek edukacyjnych (dla dzieci od 3 lat), które uczą dzieci szacunku dla dóbr natury, kształtują postawy troski o naturalne środowisko – pod patronatem i we współpracy z organizacjami i mediami prowadzącymi działalność proekologiczną,
  • książek wykonanych z ekologicznych materiałów,
  • publikacji o zdrowym stylu życia, w harmonii z naturą – dla dorosłych i dzieci,
  • literatury: baśni, fantasy zwierzęcego, powieści i esejów z nowoczesnym przesłaniem ekologicznym;
  Więcej »