ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Regulamin wykorzystania Bonów Podarunkowych, Kodów wartościowych i Wirtualnej Kasy

  I. Słowniczek

  1. Organizator i - HELION.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389545; NIP 6312366254; REGON: 241989027;
  2. Nabywca - osoba, która otrzymała od Helion Bon Podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
  3. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego lub Kodu.
  4. Partner – Firma lub osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem w zakresie dystrybucji Kodów wartościowych, wśród beneficjentów jego programu/systemu.
  5. Bon Podarunkowy – elektroniczny środek płatniczy, który może zostać wykorzystany przy płatności za zakupy we wszystkich serwisach internetowych Helion, Każdy Bon Podarunkowy posiada swój numer i termin ważności, a po rejestracji Bonu Podarunkowego jego wartość brutto widoczna będzie na koncie użytkownika.
  6. Wirtualna Kasa serwisów internetowych Helion - to system rabatowania, dzięki któremu zarejestrowani użytkownicy, podczas specjalnych akcji marketingowych gromadzą wirtualne pieniądze na swoim koncie w serwisach internetowych Helion. Wirtualna Kasa zostaje uwidoczniona na koncie użytkownika w wartości brutto.
  7. Numer Bonu Podarunkowego – to alfanumeryczny ciąg znaków składający się z liter BP i 10-cyfrowego ciągu znaków, wg wzoru BP1234567890 , który należy aktywować poprzez wpisanie go na koncie użytkownika oraz wybranie przycisku Aktywuj.
  8. Kod wartościowy, Kod - środek płatniczy (bon towarowy, karta podarunkowa) emitowany przez Organizatora lub Partnera, a dystrybuowany przez Partnera, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, w formie kodu elektronicznego, uprawniający do opłacenia całego asortymentu lub asortymentu ograniczonego do wskazanych towarów w sklepie internetowym Organizatora.
  9. Termin ważności Bonu Podarunkowego, Kodu – data określająca termin wykorzystania Bonu Podarunkowego lub Kodu

  II. Ogólne zasady wykorzystania Bonów Podarunkowych i Wirtualnej Kasy

  1. Bon Podarunkowy w serwisach internetowych Helion można zakupić poprzez dodanie produktu do koszyka bądź wypełnienie formularza.
  2. Bon Podarunkowy może wykorzystać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Helion posiadający Bon Podarunkowy.
  3. Jeden Bon Podarunkowy może być przypisany wyłącznie do jednego konta użytkownika serwisu internetowego Helion.
  4. Bon Podarunkowy przed użyciem wymaga aktywacji, poprzez wpisanie w odpowiednie pole w ramach konta użytkownika numeru bonu i wybraniu przycisku Aktywuj.
  5. Zakup Bonu Podarunkowego nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w serwisach internetowych Helion.
  6. Wykorzystanie Wirtualnej Kasy nie łączy się z promocją kuponów rabatowych, książką gratis i książkami w promocji.
  7. Bon Podarunkowy rozliczamy wystawiając notę obciążeniową.
  8. Bon Podarunkowy można wykorzystać we serwisach internetowych: helion.pl, onepress.pl, sensus.pl, septem.pl, bezdroza.pl, dlabystrzakow.pl, videopoint..pl, ebookpoint.pl.
  9. Bon Podarunkowy można zakupić wyłącznie drogą elektroniczną, płacąc przedpłatą przelewem.
  10. Minimalna wartość Bonu Podarunkowego zamawianego przez formularz wynosi 50zł. Można zamówić bony o wartości równej wielokrotności 50zł, 100zł i 250zł.
  11. Bon Podarunkowy widoczny jest na koncie użytkownika, po zalogowaniu i aktywowaniu go.
  12. Na aktywowanie Bonu Klient ma pół roku, po tym czasie bon zdezaktualizuje się.
  13. Bon podarunkowy ma określony termin ważności 6 miesięcy od daty aktywacji na koncie użytkownika. Po tym terminie Bony nie będą realizowane.
  14. Bony podarunkowe zakupione w serwisach Grupy Helion - w jednym zamówieniu można wykorzystać kilka kodów.
  15. Bony podarunkowe dystrybuowane przez partnerów (m.in.: MyBenefit, Nais, Medicover, Motivizer, Worksmile) są jednorazowe i można je wykorzystać w jednym zamówieniu. Niewykorzystana kwota przepada. Bonów nie można łączyć – w jednym zamówieniu można użyć tylko jednego kodu.
  16. Wirtualna Kasa używana jest jako rabat w pierwszej kolejności.
  17. Wirtualna Kasa może posłużyć do opłacenia maksymalnie 50% wartości zamówienia.
  18. Bonami Podarunkowymi można opłacić całe zamówienie.

  III. Ogólne zasady wykorzystania Kodów wartościowych i Kodów

  1. Kod – jest dystrybuowany przez Partnera, na zasadach określonych w jego wewnętrznych regulacjach, wśród beneficjentów jego programu lojalnościowego/systemu.
  2. Kod może wykorzystać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Helion posiadający odpowiedni Kod, który został nabyty za pośrednictwem i na zasadach określonych przez Partnera.
  3. Kod przed użyciem wymaga aktywacji, poprzez wpisanie w odpowiednie pole w ramach konta użytkownika numeru kodu i wybraniu przycisku Aktywuj.
  4. Kod można wykorzystać wyłącznie w jednym zamówieniu.
  5. Kody nie podlegają wymianie na gotówkę. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób w przypadku gdy wartość towaru lub usługi zakupionych przez Użytkownika jest mniejsza niż wartość realizowanego Kodu.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania pieniężnego ekwiwalentu Kodu w przypadku, kiedy zwraca towar opłacony Kodem lub gdy sklep nie może wywiązać się z zamówienia opłaconego Kodem. W wyżej opisanych przypadkach Partner jest zobowiązany do przekazania Użytkownikowi nowego Kodu o tych samych właściwościach (wartość PLN i termin ważności).
  7. W przypadku, gdy wartość transakcji jest większa niż wartość Kodu Użytkownik może dopłacić brakującą kwotę gotówką, kartą, e-przelewem lub przelewem – zgodnie z dostępnymi opcjami płatności.
  8. Kody mogą być realizowane nie później niż w ostatnim dniu daty ważności danego Kodu włącznie. Data ważności Kodów pobranych przez Użytkownika nie podlega przedłużeniu. Kody niewykorzystane przez Użytkownika przed upływem terminu ważności tracą moc.
  9. Kod można wykorzystać we serwisach internetowych: helion.pl, onepress.pl, sensus.pl, septem.pl, bezdroza.pl, dlabystrzakow.pl, videopoint..pl, ebookpoint.pl.
  10. Zakupione i poprawnie działające Kody nie podlegają zwrotom, w żadnym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, rzeczowego lub w formie zwrotu.

  IV. Zwroty i reklamacje

  1. Wszelkie uwagi reklamacje dotyczące realizacji Bonów, Wirtualnej kasy i Kodów należy zgłaszać za pomocą szybkiego formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie adres: Helion.pl Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice.
  2. Bon Podarunkowy i Kod nie podlega wymianie na gotówkę i nie może zostać zwrócony.
  3. Na zasadach określonych w regulaminie zakupów można zwrócić towar zakupiony za pomocą Bonu Podarunkowego, Wirtualnej Kasy lub Kodów, wówczas nie zwracamy gotówki, tylko wirtualne pieniądze na konto Użytkownika.
  4. Kwota zamówienia w Bonach Podarunkowych i w Wirtualnej Kasie zwracana jest w pierwszej kolejności.
  5. Szczegółowe zasady zwrotów i reklamacji, określa regulamin sklepów internetowych helion.pl, onepress.pl, sensus.pl, septem.pl, bezdroza.pl, dlabystrzakow.pl, videopoint..pl, ebookpoint.pl.

  V. Postanowienia końcowe

  1. Nabywca oraz Użytkownik Bonu Podarunkowego, Wirtualnej Kasy i Kodów oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik Kodów, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z treścią regulaminów wewnętrznych Partnerów, którzy dystrybuują Kody.
  3. Helion zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Treść Regulaminu jest stale dostępna dla Użytkowników. O zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email, na adres e-mail podany w koncie użytkownika serwisów internetowych Helion.
  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint