ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Zwada Marsa z Kupidynem (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Zwada Marsa z Kupidynem

  Okładka książki Zwada Marsa z Kupidynem

  Okładka książki Zwada Marsa z Kupidynem

  Okładka książki Zwada Marsa z Kupidynem

  Wydawnictwo:
  Wolne Lektury
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  4
  3w1 w pakiecie:
  PDF
  ePub
  Mobi

  Ebook

  3,49 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Zwa­da Mar­sa z Ku­pi­dy­nemOpi­sa­na wier­szem Da­nie­la Na­bo­row­skie­go a to z oka­zy­jej zwa­dy pa­na Ra­dzie­jow­skie­go, sta­ro­sty łom­żeń­skie­go, z pa­nem Da­ni­ło­wi­czem wo­je­wo­dzi­cem ru­skim na ban­kie­cie Księ­cia Im­ci Krzysz­to­fa Ra­dzi­wił­ła, wo­je­wo­dy wi­leń­skie­go i het­ma­na W. K. L. na sej­mie an­ni 1632 Ju­pi­ter wie­le bo­gów za­pro­sił do sie­bie,  Spra­wiw­szy dla nich ucztę do­syć stroj­ną w nie­bie.  Pro­szo­ne Mer­ku­ry­jusz lot­ny ze­brał bo­gi,  Przy­był gład­ki Ku­pi­do, a z ni­mi Mars sro­gi.  Już sto­ły za­sta­wio­no po­tra­wy bez bra­ku  I Ly­aeus z nek­ta­rem nie omiesz­kał zna­ku.  Jo­wisz go­ście po­sa­dzał, pil­no ich czę­stu­je,  O we­so­łą myśl pro­si, sam ją po­ka­zu­je.  A sko­ro się od­pra­wił obiad nie­ubo­gi,  Za­krząt­nął się z na­po­jem piw­ni­czy trzy­ro­gi.  Szar­ła­tem wszyst­kich skra­sił, a swym dum­nym wi­nem  Po­wa­dził tam­że za­raz Mar­sa z Ku­pi­dy­nem.  Mars z nie­go za­dwo­ro­wał, ale sy­nek gład­ki  Za­po­mniał swej na­tu­ry i ła­ska­wej mat­ki  Swej ła­god­nej zwierzch­no­ści, lu­bej płci i stro­ju,  Choć ci i sam zwy­cięz­ca, lecz nie te­go bo­ju.  Mar­su szpet­nie przy­mó­wił, on mu też od­po­wie  Tref­nie ba­rzo, a w tym też uczy­nił swej mo­wie  Ko­niec, co też boż­ko­wi by­nam­niej nie­mi­ło. [...]

  Daniel Naborowski
  Ur. 1573 w Krakowie Zm. 1640 w Wilnie Najważniejsze dzieła: Na oczy królewny angielskiej, Róża, Cień, Nic Syn krakowskiego aptekarza, wyznawca kalwinizmu. Studiował na zagranicznych uniwersytetach (Wittemberga, Bazylea, Padwa), później pracował jako lekarz, nauczyciel i dyplomata na dworze Radziwiłłów, niejako przy okazji dedykując im wiele wierszy. Uważany za typowego przedstawiciela barokowej poezji dworskiej, opartej na efektownych konceptach. Wyróżnia go pewna niematerialność jego utworów. Wyrafinowane komplementy z wiersza Na oczy królewny angielskiej nie mówią nic o chwalonym obiekcie, dar z dedykowanej Krzysztofowi "Piorunowi" Radziwiłłowi Róży okazuje się "mrozem spłodzonym" śladem mrozu na szybie, a brawurowy wiersz Nic stwierdza jednoznaczną przewagę "niczego" nad "czymś". Na tle barokowej poezji wiersze Naborowskiego wyróżnia też naturalna, niemal współczesna składnia i brak zamiłowania do ozdobników.

  Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint