ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Wydawnictwo:
  C. H. Beck
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  420
   
  PDF

  Niniejsza publikacja dotycząca kontradyktoryjności i uczestników postępowania karnego po nowelizacji z 2015 r. to praktyczny komentarz składający się z 6 części, które omawiają m.in. następujące zagadnienia:
  Część I. Kontradyktoryjność:

  • pojęcie i istotę kontradyktoryjności,
  • pozycję pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • rolę i zadania oskarżyciela oraz obrońcy,
  • rolę sądu,
  • pozycję prawną oskarżonego i prokuratora w procesie karnym.

  Część II. Osoba podejrzana i podejrzany:

  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • udział sądu w postępowaniu przygotowawczym,
  • prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego,
  • prawo zatrzymanego do kontaktu z obrońcą,
  • zrzeczenie się prawa do milczenia i prawa do kontaktu z adwokatem,
  • zażalenie na zatrzymanie.

  Część III. Obrońca i pełnomocnik:

  • zebrany nielegalnie materiał dowodowy,
  • uprawnienia radców prawnych w postępowaniu karnym,
  • możliwość działania na niekorzyść reprezentowanego,
  • obronę obligatoryjną,
  • pomoc prawną z urzędu,
  • przymus adwokacko-radcowski,
  • rolę adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego oraz jako obrońcy,
  • prawa oskarżonego do milczenia.

  Część IV. Pokrzywdzony:

  • formy ingerencji sądu w postępowaniu przygotowawczym,
  • dostęp pokrzywdzonego do informacji procesowych,
  • uprawnienia i ochronę pokrzywdzonego,
  • status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko dobrom ogólnym.

  Część V. Prokurator:

  • rolę i funkcję prokuratora w postępowaniu karnym,
  • udział prokuratora w postępowaniu na podstawie art. 55 § 4 i art. 60 § 1 KPK,
  • uprawnienia organów PIP wykonujących uprawnienia pokrzywdzonego,
  • problematykę właściwości rzeczowej,
  • likwidację prokuratury wojskowej.

  Część VI. Sąd:

  • zagadnienia dotyczące jawności rozprawy,
  • osobiste i procesowe relacje zagrażające sędziowskiej bezstronności,
  • nowe ujęcie zasady in dubio pro reo,
  • zasadę wyznaczania składu orzekającego,
  • zasadę fair trial, oraz
  • instancję poziomą i odwołanie poziome.

  Książka napisana m.in. przez praktyków (adwokat, sędzia, prokuratorzy) uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r. i dotyczą m.in.: przepisów ogólnych postępowania karnego, inicjatywy dowodowej sądu, postępowania dowodowego, praw i pozycji stron, środków przymusu, zakresu konsensualnego modelu postępowania karnego.

  Te i inne kwestie zostały poddane przez autorów bogatej analizie co pozwoliło na dokładne przedstawienie zachodzących zmian, m.in. w zakresie wzajemnego oddziaływania głównych aktorów procesu karnego po wejściu w życie nowelizacji dnia 1.7.2015 r.
  Wszystkie zagadnienia zawarte w publikacji stanowią, nie tylko znaczne pokłady wiedzy, ale również ważne wskazówki jak interpretować tekst znowelizowanej ustawy.
  Prezentowana publikacja adresowana jest w szczególności do praktyków  -  prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.


  Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych i publikacji on-line!

  Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

  Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus - w polu "kod dostępu" wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta w SIP Legalis.

  Jeżeli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami, napisz: serwis.legalis@beck.pl Warunkiem koniecznym otrzymania bezpłatnego kodu do serwisu jest posiadanie paragonu lub faktury za zakup niniejszej książki.

  Dostęp trwa od 25 lipca 2015 r. do 25 lipca 2016 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Kodeksu postępowania karnego
  • Kodeksu karnego
  • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego
  • Przepisów wprowadzających Kodeks karny
  • Kodeksu wykroczeń
  • Kodeksu karnego skarbowego
  • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint