ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  13,00 zł 20%
  10,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W NUMERZE [CONTENTS] S T U D I A [S T U D I E S] Roberto Rabel, Kieran Ireland: Regionalism in the Balance: Reflections on ASEAN at Fifty from a Liberal Perspective, doi 10.7366/020909612201801, s. 9-30; Konstantin K. Khudoley, Dmitry A. Lanko: Russias Turn to the East: A Postcolonial Perspective, doi 10.7366/020909612201802, s. 31-50; Kirill Likhachev: The Key Features of Relations between Russia and India in the Context of a Shifting Balance of Power in Asia, doi 10.7366/020909612201803, s. 51-78; Siegfried O. Wolf: Conceptualising Economic Corridors and Its Significance for South Asia, doi 10.7366/020909612201804, s. 79-104; Tomaz Ponce Dentinho, Paulo Silveira: Spatial Justice in South Asia: A ZIPFS Curve Approach, doi 10.7366/020909612201805, s. 105-120; Hang Yuan: Chinas Strategic Narrative and Challenges: The Case of Poland, doi 10.7366/020909612201806, s. 121-142; Zhenyan Xi: The Exercise and Role of Chinas Public Diplomacy in Europe within the Context of the Belt and Road Initiative, doi 10.7366/020909612201807, s. 143-162; Liu Yading: The Two Phases and Constructed Objectives of Public Diplomacy in the Peoples Republic of China A Historical Review, doi 10.7366/020909612201808, s. 163-184; Rafał Ulatowski: Konsekwencje rewolucji energetycznej dla polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin [Consequences of the Energy Revolution for Chinas Energy Security Policy], doi 10.7366/020909612201809, s. 185-202; Bogusława Drelich-Skulska, Sebastian Bobowski, Anna H. Jankowiak: An Advancement of Knowledge-Based Economy in Japan. The Potential Role of Knowledge Cluster Initiative, doi 10.7366/020909612201810, s. 203-228. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Karina Paulina Marczuk: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji, Warszawa, 22 lutego 2018 r. [Report of the international scientific conference Good Neighbourhood Treaties of the Republic of Poland after 1990. Good Neighbourhood and the Challenges of Migration, Warsaw, 22 February 2018], s. 229-233. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Aleksandra Kruk: Heinrich August Winkler, Zerbricht der Westen? Über der gegenwärtige Krise in Europa und Amerika, s. 235-240; Marcin Grabowski: Czy Japonia wraca na scenę międzynarodową? Esej recenzyjny dotyczący książki Polityka zagraniczna Japonii Agaty Ziętek, Karola Żakowskiego i Olafa Pietrzyka na tle ostatnich prac polskich autorów [Is Japan returning to the international scene? Review essay on the book Polityka zagraniczna Japonii [Foreign Policy of Japan] by Agata Ziętek, Karol Żakowski and Olaf Pietrzyk against the background of recent works by Polish authors], doi , s. 241-247. Uwagi: dr hab. Jakub Zajączkowski redaktor naczelny; periodyk redagowany wraz z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności