ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ebook

  darmowy

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński Legacy of Thoughts and Actions], s. 1112; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński A Strategist in the World of Values], s. 1320. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 2134; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 3556; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 5772; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Unions Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 7392; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian czy zmiany strategii? [A Strategy of Change or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges organizowanego przez World International Studies Committee, 13 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges organized by the World International Studies Committee, 13 April 2017, Taipei], s. 153158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies 10 April 2017], s. 159168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy wielkiej wojny [The Day Before. The Prospects of a Great War], s. 169179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209215.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint