ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
  W numerze [Contents] Studia [Studies] Edward Haliżak: Międzynarodowa ekonomia polityczna subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Political Economy A Subdiscipline of International Relations], doi 10.7366/020909611201701, s. 934; Tomasz Grzegorz Grosse: Chinas Monetary Power: A Case Study of the Chinese Method of Currency Internationalization, doi 10.7366/020909611201702, s. 3552; Jerzy Ciechański: Deutschland gegen Deutsch? Karl W. Deutsch na sześćdziesięciolecie Unii Europejskiej [Deutschland gegen Deutsch? Karl W. Deutsch on the Occasion of the 60th Anniversary of the European Union], doi 10.7366/020909611201703, s. 5374; Rafał Lisiakiewicz: Podejście geoekonomiczne w badaniu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej [The Geoeconomic Approach in the Studies of Russian Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201704, s. 7596; Paulina Matera: Konstruowanie interesu narodowego przypadek sankcji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Rosji [Constructing National Interests The Case of US and EU Sanctions against Russia], doi 10.7366/020909611201705, s. 97116; Alicja Fijałkowska: Międzynarodowa współpraca na rzecz ludów tubylczych w CAN i Mercosur. Perspektywa porównawcza [International Cooperation on Indigenous Peoples within CAN and Mercosur. A Comparative Perspective], doi 10.7366/020909611201706, s. 117130; Anna Umińska-Woroniecka: Siła przekonań zastosowanie kodu operacyjnego w analizie polityki zagranicznej [The Power of Conviction The Application of Operational Code in Foreign Policy Analysis], doi 10.7366/020909611201707, s. 131148; Łukasz Gołota: Utylitaryzm w klasycznej ekonomii politycznej [Utilitarianism in Classical Political Economy], doi 10.7366/020909611201708, s. 149168; Bartłomiej Zając: OPEC wobec kryzysu nadpodaży ropy naftowej [OPEC towards the Excess Oil Supply Crisis], doi 10.7366/020909611201709, s. 169184; Małgorzata Zachara: The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles? [The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles?], doi 10.7366/020909611201710, s. 185202. Sprawozdanie [Report] Piotr Śledź: Sprawozdanie z konferencji Wojny Zachodu. Fiasko dobrych intencji? 24 stycznia 2017 roku [Report on the conference Wojny Zachodu. Fiasko dobrych intencji? (Wars of the West The Failure of Good Intentions?), Warsaw, 24 January 2017], s. 203214. Recenzja [Review] Andrzej Szeptycki: Stanisław Parzymies, Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegunowości [Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegunowości (French Foreign Policy after the Cold War. 25 Years in the Service of Multipolarity)], s. 215219.

  Wybrane bestsellery

  Edward Haliżak, Małgorzata Zachara, Paulina Matera, Anna Umińska-Woroniecka, Rafał Lisiakiewicz, Tomasz Grzegorz Grosse, Alicja Fijałkowska, Jerzy Ciechański, Łukasz Gołota, Bartłomiej Zając - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint