ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  W numerze [Contents] STUDIA [STUDIES] Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelts Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 936; Stanisław Bieleń: NATO czas przewartościowań [NATO A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 3750; Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 5174; Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 7592; Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93108; Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109132; Agnieszka Szpak: Status małych zielonych ludzików w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of Little Green Men in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133152; Agata Kleczkowska: Palestyna państwo nieuznawane [Palestine An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153176; Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177188; Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabias Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189210; Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211222; Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The Peoples Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223246; Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 19561973 [Sub-Saharan Africa in Israels Foreign Policy 19561973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247270; pek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) Well-Known Musician, Forgotten Political Figure. A Luminary in the 600 Years of TurkishPolish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271284; Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285302; Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303321. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji 70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations A Stronger UN. A Better World 3 November 2015], s. 323348. RECENZJE [REVIEWS] Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UNs Collective Security System after the Cold War], s. 349354; Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: Cultural Turn], s. 355358; Iwona Wyciechowska: Anna Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności [The United Nations and the Refugee Problem. Genesis, Essence and Practice], s. 359364; Hanna Schreiber: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności [European Studies. The Challenges of Interdisciplinarity], s. 365372; Jan Rowiński, Rafał Tuszyński: Ewa Trojnar (red.), The Taiwan Issues, s. 373376; Karina Jędrzejowska: Bartosz Jankowski, Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju [Polands Involvement in International Development Cooperation], s. 377381; Wojciech Kostecki: Anna Wojciuk, Imperia wiedzy: edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej [Empires of Knowledge: Education and Science as Factors of State Power in the International Arena], s. 381385.

  Wybrane bestsellery

  O autorach ebooka

  Prof. dr hab. Stanisław Parzymies (ur. 1938) jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne dotyczą historii stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej Francji, zagadnień instytucjonalnych, politycznych i obronnych integracji europejskiej oraz prawa dyplomatycznego. Jest autorem, współautorem i redaktorem naukowym wielu książek oraz artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

  Karolina Zielińska ― pochodzi z Szamotuł. Jako autorka książek zadebiutowała w 2021 roku powieścią Wybór; do tej pory wydała sześć książek. Największą satysfakcję daje jej łamanie czytelniczych serc. Nie ucieka od trudnych tematów, a emocjonalny rollercoaster w jej powieściach sprawia, że czytelniczki wylewają morze łez.

  Stanisław Bieleń, Stanisław Parzymies, Grażyna Michałowska, Agnieszka Szpak, Marek Rewizorski, Serge Sur, Agata Kleczkowska, Hanna Schreiber, Tomasz Grzegorz Grosse, Irena Popiuk-Rysińska, Natalia Kohtamäki, Katarzyna Czornik, Bartosz Konrad Jankowski, Karolina Zielińska, Ipek Aynuksa, Oskar Pietrewicz - pozostałe książki

  Wydawnictwo Naukowe Scholar - inne książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności

  Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint