ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Ślad. Nieznane oblicze walki z terroryzmem (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Autor:
  Lena Sundstrom
  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  344
  Druk:
  oprawa miękka
  2w1 w pakiecie:
  ePub
  Mobi

  Książka

  niedostępna

  Powiadom mnie, gdy książka będzie dostępna

  Ebook

  29,99 zł 17%
  24,92 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Znakomita pozycja pisarki i dziennikarki Leny Sundstrom. Wielokrotnie nagradzana autorka i tym razem nie zawodzi czytelnika.

  Jest zimowy wieczór, dwaj skuci mężczyźni prowadzeni przez zamaskowanych funkcjonariuszy wchodzą do samolotu. Ubrani w kombinezony, nie mają na sobie butów. Jutro trafią do ogarniętego reżimem Mubaraka Egiptu, gdzie czekają ich tortury. Po dwóch latach od tego wydarzenia, grupka dziennikarz zaczyna badać sprawę deportowanych Egipcjan i samolotu o numerach N379P. Maszyna widywana jest w różnych miejscach świata, a gdziekolwiek się pojawia dochodzi do zagadkowych zaginięć. Ślady prowadzą do świata tajnych agentów CIA, włoskich prokuratorów i floty powietrznej, transportującej bardzo szczególny ładunek. Książka Leny Sundstrom to dokumentalny thriller o ludziach desperacko poszukujących prawdy. Opowieść o rzeczywistości po jedenastym września, urzędnikach zamiatających niewygodne fakty po stół, a także jednym z największych skandali politycznych w historii współczesnej Szwecji. Wielokrotnie nagradzana autorka przedstawia fascynującą książkę, która wbija w fotel i trzyma w napięciu do ostatniej strony.

  (…) Wie­dział, że nie­któ­rzy nie lubią tego typu zle­ceń, ale to była jego praca. Uwa­żał, że nie jest zła, i nie miał powo­dów do narze­kań. Gdyby nie on, zna­la­złby się ktoś inny.

  Kilka dni temu w sie­dzi­bie poli­cji bez­pie­czeń­stwa odbyło się spo­tka­nie, pod­czas któ­rego szu­kano funk­cjo­na­riu­szy do prze­pro­wa­dze­nia depor­ta­cji pew­nego Egip­cja­nina. W spo­tka­niu brali udział poli­cjanci i tłu­macz. Zasta­na­wiano się, jak prze­pro­wa­dzić akcję i kto miałby w niej uczest­ni­czyć. Ktoś wska­zał na niego, ponie­waż mówił po arab­sku. Zapy­tano, czy się tego podej­mie, a on odparł, że nie ma pro­blemu. Pomy­ślał, że jeśli tylko wszystko pój­dzie zgod­nie z pla­nem i nie będzie opóź­nie­nia, zdąży ode­brać córkę. Poin­for­mo­wano go, że do zatrzy­ma­nia doj­dzie w Karl­sta­dzie i że męż­czy­znę trzeba będzie prze­wieźć na lot­ni­sko w Brom­mie pod Sztok­hol­mem. Skon­tak­to­wał się z kolegą słu­żą­cym w Säpo w Karl­sta­dzie, który miał mu pomóc przy logi­styce. Na miej­scu mieli rów­nież cze­kać funk­cjo­na­riu­sze poli­cji miej­skiej (…)

  Fragment książki

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności