Facebook
  ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

  Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe (ebook)(audiobook)(audiobook)

  Okładka książki/ebooka Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe

  Okładka książki Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe

  Okładka książki Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe

  Okładka książki Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe

  Ocena:
  Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
  Stron:
  121
   
  PDF

  Ebook

  15,50 zł 20%
  12,40 zł

  Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

  Przenieś na półkę

  Do przechowalni

  Celem badań podjętych w prezentowanej publikacji jest rozpoznanie stanu rozwoju sektora usług w Polsce w latach 1991-2011, z uwzględnieniem zmian wewnątrzsektorowych. Podjęte badania w obszarze przemian strukturalnych na rynku pracy umożliwiają ocenę poziomu rozwoju sektora usług w Polsce oraz wskazanie istotnych czynników determinujących tę sytuację i sposoby jej poprawy. Na przedmiotowy zakres monografii składają się indywidualne opracowania, stanowiące jednocześnie tytuły poszczególnych części pracy. Opracowanie składa się z czterech części. W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe definicje oraz klasyfikacje usług, wraz cechami wyróżniającymi usługi spośród innych dóbr. Rozdział II obejmuje analizę zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010, z uwzględnieniem podziału gospodarki na trzy sektory (rolnictwo, przemysł, usługi). W rozdziale III podjęto rozważania dotyczące wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki, z uwzględnieniem podziału III sektora na usługi rynkowe i nierynkowe. W rozdziale IV przedstawiono wyniki analiz sektorowego zróżnicowania udziału wartości dodanej brutto, a także oszacowano kierunki i dynamikę tempa jej zmian. Przedmiotem analizy jest również kwestia wrażliwości zmian wartości dodanej, wytworzonej w poszczególnych sekcjach, na zmiany koniunktury gospodarczej.

  Zamknij

  Wybierz metodę płatności